Fremtidens arbeidsplass

«Er din bedrift rustet for fremtidens arbeidshverdag – og hvor ligger egentlig fremtidens kontor?»

DSF8582 1
DSF8690
DSF8661

I denne kampanjen for Schibsted Bedrift ser vi på mulighetene og problemstillingene som er knyttet til fremtidens arbeidsplass. Etter en lang periode med hjemmekontor som hovedkontor, skal mange arbeidstakere nå tilpasse seg en hybrid arbeidshverdag. Med det blir behovet for å dele kunnskap med kolleger uansett hvor de måtte befinne seg i verden, og å tenke de store tankene uavhengig av størrelsen på kontorplassen vi sitter på, stadig viktigere.

Gjennom fotoportretter og korte tekster lot Manus arbeidstakere fra forskjellige steder i landet og ulike kunnskapsintensive bransjer vise frem sitt kontor. Campingvogn, seilbåt og hytte var noen av kontorene som viste mulighetene som nå finnes i den nye arbeidshverdagen.