Her er lyden av DNB

DNB fanger sin identitet i fem sekunder lyd: «En sonisk oversettelse av hvem vi er, våre verdier, og hva vi står for.»

95092 e639b feature

Som en del av DNBs 360-strategi, som blant annet handler om å være en tydelig og konsekvent avsender i alle kanaler og formater, lanserer nå DNB sin egen lydidentitet. I likhet med en grafisk identitet, skal lydidentiteten brukes for å øke gjenkjennbarhet i alt fra kommunikasjon til arrangementer og i redaksjonelle sammenhenger.

– DNB er mer en bare en bank, vi er også rådgivere og støttespillere, og det kommer mer og mer til uttrykk i andre former enn tradisjonelle banktjenester. Eksempelvis produserer vi alt fra podcaster til spill og tv-innhold som har som hensikt å gi merverdi til kundene våre. En gjenkjennelig lydidentitet vil bidra til å styrke vår merkevare og avsender-signatur, forteller markedsdirektør Aina Lemoen Lunde i DNB.

Fra A til Å

Lydidentiteten har tatt utgangspunkt i DNBs tagline «Fra A til Å». Taglinen er en referanse til spennet i DNBs tjenester og initiativer, men også en metafor for hvordan banken ønsker å være tilstede i livet til kundene sine: I små og store valg, gjennom hele livet.

I likhet med taglinen, som består av fire ord, består lydlogoen av fire toner. Med utgangspunkt i disse tonene er det utviklet en lydidentitet som er skalerbar og som kan tilpasses slik at den kan brukes som avsender-signatur, bakgrunnsmusikk, intro og outro til film og podcast og mye mer.

Lyden av DNB

95093-1-audio.mp3
Last ned

Lyden av DNB

Prosjektet er gjort av ANTI i samarbeid med musikkbyrået Ohlogy, der sistnevnte blant annet har kuratert komponist Bjarne Gustavsen og lyddesigner Christian Schaanning.

– Det var essensielt at lyddesignet, produksjon og valg av instrumenter bidro til å underbygge DNBs verdier og posisjon, samtidig som det melodiske skulle være gjenkjennbart og trigge de riktige emosjonene, forteller Goran Obad, Music Supervisor og produsent i Ohlogy. – Dette speiles nå i et lydlandskap som spenner fra organiske lyder fra naturen, via varme og trygge pianotoner til innovative og fremtidsrettede elektroniske lyder. Over den pulserende takten av hjerteslag, danner dette lyden av DNB.

95095 d16f5 original
Fra venstre: Håkon Meyer Stensholt, Tine Moe Løvberg, Mathias Disen, Marthe Fagerli, Margrethe Hjelle, Henrik Hawor og Christian Schaanning.

– Dette har vært et utrolig spennende og lærerikt prosjekt. Gjennom tett samarbeid med Ohlogy har vi gjort en identitetsutforming som består av mye av de samme byggeklossene som vi er vant med gjennom design og annen visuell kommunikasjon. Store merkevarer er synlige i de fleste kanaler, og derfor blir lyd stadig viktigere som et strategisk og konseptuelt verktøy, kommenterer Tine Moe Løvberg, Client Director i ANTI.

Les mer om prosjektet på ANTIs hjemmesider.