Historien om «Den brysomme prikken»

En kampanje der formålet er å få ungdom til å tenke seg om en gang til før de sier ja til å handle alkohol for mindreårige.

60160 7c94d original

Vinmonopolet har som målsetning å fremstå som Norges mest ansvarlige salgskanal. Det er derfor viktig for Vinmonopolet å vise at de tar ansvar for å forhindre at foreldre, søsken og venner kjøper alkohol til mindreårige (vin til de under 18 og sprit til de under 20) ved å sette fokus på at langing ikke er lov. De senere årene er foreldre blitt flinkere til ikke å kjøpe alkohol til mindreårige, men fortsatt er det noen større søsken og venner som ikke reflekterer nok over at dette faktisk er et lovbrudd.

Konsekvensene kan bli alvorlig for ungdom som kjøper alkohol til mindreårige. «Prikken» på rullebladet blir du aldri kvitt, og den kan begrense mulighetene for jobb, reiser og utdanning.

«Prikken» spiller hovedrollen i den nye kampanje TRY har laget for Vinmonopolet, og nettopp denne «Prikken» skal hjelpe oss å få ungdom til å tenke seg om før de kjøper alkohol for mindreårige.

– I løpet av våren vil mange unge få sitt første møte med alkohol. Gjennom kampanjen vil vi få ungdom som har yngre venner eller søsken til å tenke seg om en gang til før de sier ja til å handle alkohol for andre. Det kan virke som en uskyldig vennetjeneste, men det er ikke til å komme bort fra at det er et lovbrudd som vil kunne forkludre fremtidsplanene, sier kampanjeansvarlig i Vinmonopolet, Jørgen Eng.