Hvorfor skal Norge egentlig ha nye kampfly?

Den nye reklamefilmen til Forsvaret og TRY starter med dette og flere andre retoriske spørsmål rundt Forsvaret.

– Målet med filmen er å få vist frem mange sider av det moderne, norske Forsvaret og samtidig få folk til å reflektere rundt hvorfor vi egentlig har et forsvar, sier det kreative teamet Karin Lund og Øystein Halvorsen.

En forsikring for Norge

– Et godt forsvar er den fremste garantien for vår felles trygghet og frihet, sier Stine Grøndahl Ellingsen, sjef for Forsvarets mediesenter.

– Derfor må Norge utvikle og modernisere Forsvaret. Norge er langstrakt land med rundt 5 millioner innbyggere. Vi har aldri hatt og, vil heller aldri ha et eget forsvar som er dimensjonert til alene å stå imot et angrep fra en stor ytre fiende. Et medlemskap i NATO er derfor avgjørende for Norges sikkerhet. Dette er spesielt aktuelt i disse dager da Norge er vertsland for «Trident Juncture», den største NATO-øvelsen på mange år. Et moderne forsvar solid forankret i NATO er den beste «forsikringen» vi som land kan ha, sier Grøndahl Ellingsen.

Et moderne forsvar trenger til enhver tid påfyll av motiverte og kompetente kvinner og menn; det være seg de som ønsker seg inn til førstegangstjeneste, søkere høyere utdanning ved Forsvarets Høgskole, eller de som søker én av mange sivile stillinger i Forsvaret.

– Mange av de som søker seg til Forsvaret gir uttrykk for at de ønsker å være «en del av noe større». Vi håper at filmen ivaretar også det aspektet, sier Lars Mitlid, konsulent i TRY.

Stor kampanje med mange involverte

– Dette har vært et spennende og givende prosjekt hvor TRY, Bacon og Forsvaret har samarbeidet tett. Filmen skal fungere som et nav i en kampanje med flere uttak til TV, kino, ikke minst digitalt og i sosiale medier, sier prosjektleder Anne-Hilde Hagen.