Ice frir til ungdommen med «På nett med GenZ (Zett, altså)» 

Når mobiloperatøren Ice skal treffe ungdommen, lager reklamebyrået Nord DDB Oslo en kampanje om akkurat det; en markedsavdeling som jobber hardt for å treffe de unge.

Ice

Utfordreren i det norske mobilmarkedet, Ice, lanserer i disse dager et nytt helt nytt reklamekonsept rettet mot de unge. Og når GenZ er en målgruppe mange merkevarer har utfordringer med å kommunisere til, går Ice motsatt vei og erkjenner at det ikke alltid er lett å være «down med kidsa» med alle de nye emojiene, uttrykkene eller trendene. De er derimot fryktelig gode til å levere masse data til en god pris.

– Som mobilselskap jobber vi ikke bare med å bygge et topp moderne mobilnett, og utfordre på pris, vi er også en organisasjon som er tuftet på innsikt, både når det kommer til kommunikasjon, kundeforvaltning og produktutvikling. Vi falt derfor for idéen Nord DDB presenterte; om å skapet et underholdende metaunivers, der vi gjennom å tørre å vise at vi ikke alltid forstår de unge, kanskje gjør akkurat det – viser at vi forstår dem, og gjennom humor og selvironi klarer å nå dem, sier Jannicken Lampe, Head of Brand and Marketing i Ice

For reklamebyrået Nord DDB var det å skulle jobbe med et prosjekt der man var ærlige på at man ikke forstår alt de unge holder på med, og samtidig nå ut til de, en spennende brief å ta tak i, og vi hadde innsikt som gjorde at vi fikk et godt utgangspunkt, sier rådgiver i Nord DDB, Thomas Olsson:

– Det er noe sjarmerende med merkevarer som tør å være ærlige, og som tør å ha en form for selvironi. De aller færreste merkevarer er kulturelle fyrtårn, som enten forstår eller er med og definerer kulturen dagens unge lever i. Så hvorfor late som? Sannheten er at de fleste som jobber i alle markedsdsavdelinger, er passert 20-årene, og forsøkene på å snakke på de unges premisser blir derfor nettopp det – forsøk. Vi ønsket å starte med denne erkjennelsen – Ice er rågode på det et mobilselskap skal være gode på, som er å levere mobildata, men ikke alltid like flinke med å velge emojis.

– Fra et produksjonsperspektiv har dette vært et veldig fint samarbeid mellom våre partnere og ikke minst internt i markedsavdelingen. For ironisk nok har Ice en ung markedsavdeling, hvor de yngste blåser 24 lys på kaken. Så det å ha hatt med målgruppen fra idefase til endelig resultat har vært viktig, og ikke minst lærerikt for både ung og «gammel», sier Camilla Nygaard, Lead Productions i Ice.

Sammen med regissør Morten Borgestad i FUS! har det blitt produsert et knippe filmer som viser hvordan den fiktive markedsavdelingen i Ice strever med å snakke på de unges premisser – de sliter med å velge riktig emoji i kundedialogen, de kommer opp med konsepter som «Dab for data» og de gjør håpløse forsøk på å lage TikTok-filmer.

– Vi tror det ligger en liten sannhet i filmene. For selv om vi overdriver her, så er det mange merkevarer der ute som brekker nakken sin for å snakke til GenZ, sier kreatør i Nord DDB, Jens Østrem.

Kampanjen går på lufta 15. juni digitalt, in-store og på kino.

Langversjon.
Emoji.
Dab.
Save the ice.
Pappfigur.

Andre involverte

C

Camilla Nygaard 

Lead Productions, Ice

M

Mussa Dagnew

Lead Marketing, Ice

S

Svein Werner Lyngmyr

Grafisk Designer, Ice