Infinitum utforsker: Pantemote

Vi utforsker ideer for hvordan verdens beste pantesystem kan bli enda bedre.

Det er ingen land i verden hvor det er enklere å pante enn i Norge, men fortsatt havner over 100 millioner tomme flasker og bokser utenfor pantesystemet hvert år.

Det kan bare bety én ting: At også verdens beste pantesystem kan bli enda bedre. Derfor vil Infinitum i tiden fremover utforske nye idéer, både gode og mindre gode, som potensielt kan øke innsamlingsgraden.

Kampanjens første eksperiment: Pantemote!

Mer om kampanjen og pantesystemet på infinitumutforsker.no.