Logo og visuell profil for Alytic

Alytic er et nyopprettet selskap som tar andre bedrifter gjennom en digital transformasjon. Fjuz har utviklet logo, visuell profil og nettside.

Alytic er et nyopprettet selskap med to ansatte. De er 100% eid av børsnoterte Arendals Fossekompani (2 200 ansatte). De ansatte i moderselskapet besitter relevant kunnskap og erfaring og vil danne sterke team med de ansatte i Alytic.

Alytic investerer i datadrevne selskaper som har en spisskompetanse innenfor sitt område og som har en tydelig kurs mot vekst. Alytic har bevislig både kunnskap, ressurser og erfaring til å utvikle de rette bedriftene og får å ta de gjennom en digital transformasjon.

De samler kontinuerlig data og bruker denne for å utvikle og optimalisere driften av selskaper og utviklerprodukter. Noen av markedene de ser mot er; jordbruk og havbruk, fiske, værprognoser, kompliserte materialer, ESG overvåkning og bærekraft, helsesektoren (helsedata). Ved riktig bruk av data, kan det for denne typen seskaper utgjøre store forskjeller, både gjennom effektiv drift og optimalisering av marginer og produkter.

Selv om Alytic er i startfasen av sin reise, har de stor kunnskap og lang erfaring gjennom sine ansatte/team og kan vise til meget gode resultater for de selskapene de har investert i. Det var derfor viktig for både Alytic og Fjuz at vi utformet en profil som gir tillit og samtidig gir assosiasjoner til deres fagfelt «utvikling av datadrevne selskaper».

Face og Insta ALYTIC 1080x1080 1
Face og Insta ALYTIC 1080x10804
Face og Insta ALYTIC 1080x10805
Face og Insta ALYTIC 1080x10806
Face og Insta ALYTIC 1080x10807
Face og Insta ALYTIC 1080x10808
Face og Insta ALYTIC 1080x10803
Face og Insta ALYTIC 1080x10809
Face og Insta ALYTIC 1080x10802

Logoen er enkel i sin form, men Y-en er formet av en trapp som viser en stegvis positiv utvikling. Den gir også en graf-følelse, som er viktig med tanke på at de benytter data. Grafer visualiserer tallene. Man finner igjen formen som danner en piler på nettsiden (les mer). Den venstre delen av Y-en og dens grad, finner man igjen i blant annet menyen (skråstillingen) og i formen på knapper og portfolio bildene.

Bølgemønsteret har fått en sentral plass på nettsiden, den viser en stor mengde datapunkter som er på vei opp og frem. Også de har en positiv utvikling og fører til vekst.

Involverte byråer

Involverte

E

Espen Zachariassen

CEO i Alytic