Med lik rett til å elske

Årets kampanjefilm for Operasjon Dagsverk er klar.

64831 6abf1 original

I årets kampanjefilm for Operasjon Dagsverk er den visuelle profilen basert på illustrasjoner av Magnus Voll Mathiassen. Qvisten har videreført uttrykket i en motion graphics-film.

Årets kampanje skal gå til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina. Kampanjen heter #medlikrett, og formålet med filmen er å vekke ungdommens nysgjerrighet og å spille på følelser som er felles for de fleste, uavhengig av nasjonalitet.