Naturlig presisjon

I disse dager slipper Tag Heuer en ny europeisk kampanje for en mekanisk klokke med nøyaktighet på 1/100 sekund.

18829 a1aa5 original
18830 de1ce original
18828 88a0e feature

Kampanjen pågår i Frankrike, og CLM BBDO Paris har såpass tro på den at den allerede er innsendt til Cannes Lions.

BBDO hadde en tanke om å lage en parallell mellom klokkens presisjon og presisjon fra dyreriket. Presisjonen ble visualisert ved å fryse en bevegelse som skjer i en brødel av et sekund, sier Endre Berentzen, kreativ leder i Anti Bergen.

Vi er veldig stolte av at et av verdens ledende luksusmerker valgte Norge og Anti da de skulle gjennomføre denne kampanjen, sier daglig leder Robert Dalen i Anti Bergen.

Dette beviser igjen at vi er synlige utenfor landets grenser, og at geografisk plassering ikke er noe hinder.

Konsulent: Kjetil Wold/Anti Oslo
Kreativ leder: Endre Berentzen/Anti Bergen
Design: Endre Berentzen og Robert Dalen/Anti Bergen
Reklamebyrå: CLM BBDO, Paris

Involverte byråer

91126 20304 original

ANTI