Nei er nei!

Amnesty International oppfordrer norske myndigheter om å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett.

14725 98e53 original