Nei er Nei

Målet er å endre norsk straffelovgivning slik at voldtekt defineres som «sex uten samtykke».

23561 70f21 original