Norge på Expo i Shanghai 2010

Innovasjon Norge hadde flere mål med Norge på Expo i Shanghai.

33795 e72ef original
33791 c3afa original
33794 8c8f5 original
33797 44628 original
25822 2fdc2 original
33792 a020a original
33793 2c367 original
33796 2f192 original
33798 fa269 original
33799 ad3b8 original
33800 79492 original
33801 b468b original
33802 71a9f original

Bakgrunn og målsetting

Innovasjon Norge hadde flere mål med Norge på Expo i Shanghai: 1. Nå 3 mill. besøkende. 2. Forvalte omdømmet til Norge ved å justere feilaktige og bekrefte riktige assosiasjoner av Norge, og tilføre opplevelsen av Norge en merverdi. 3. Skape engasjement for temaet ”Better City. Better Life”. 4. Gjøre paviljongen tilgjengelig for dem som ikke hadde mulighet til å selv besøke paviljongen.

Konsept/idé/strategi

Konseptet bak innholdsopplevelsene har vært å vise hvordan naturen er en kilde til bedre trivsel i byene gjennom opplevelse, inspirasjon og renere energi. Har man besøkt Expo Online for web, iPhone og iPad har man i prinsippet opplevd alt man kunne oppleve i den fysiske paviljongen. Dette gjelder både 3D-modellen, filmene, bildene, animasjonene, nordlyset i taket, budskapene, osv. Mange ulike brukergrupper satte strenge krav til brukeropplevelsene.

En innovativ bruk av håndfri styring og 360-graders interaktiv film og bilder ga en 3D-opplevelse som flyttet grensene for hva som er mulig på web, telefoner og lesebrett. Logoen for Norge på Expo uttrykker skog av trær på kinesisk og ga dermed en nær kobling til det arkitektoniske uttrykket for paviljongen. Dette sikret en karakteristisk identitet. Innovasjon Norge oppnådde alle mål for Norge på Expo.

For iPad og Iphone, se følgende URL:
For iPhone: http://itunes.apple.com/no/app...
iPad: http://itunes.apple.com/sg/app/norway-expo-hd-2010-for-ipad/id407753423?mt=8

4360-ddc19-original.pdf

3217-e2bf3-original.pdf PDF, 10.24 MB
Last ned

Involverte byråer

95091 35f6f original

Melvær&Co