Ny tjeneste skal forebygge partnervold i pandemien

Unge relasjoner er en chat for ungdom mellom 16 og 25 som er i en usunn relasjon, utviklet av Vild og Oslo Krisesenter. Det er ikke tilfeldig at den ble lansert midt under en pandemi.

UR illustrasjoner

Forskning viser at unge har en høyere risiko for å oppleve og bli utsatt for vold. Samtidig oppsøker denne gruppen i liten grad krisesenter. Det sier Trine Straume Fjeldman, prosjektmedarbeider for Unge Relasjoner.

– En opptelling av brukerne på Oslo Krisesenter i 2019 viste at svært få i denne målgruppen tok kontakt med krisesenteret. På bosenteret var 57 av 309 beboere i aldersgruppen 18-25 år, og på dagsenteret var det kun 38 av 1814 brukere.

Unge Relasjoner er en tjeneste der terskelen for kontakt skal være lav. En kan være helt anonym, og en kan ta kontakt så mange ganger en vil.

– Mange som tar kontakt, lurer på om det de blir utsatt for er greit, eller om det er vold. Av de som har tatt kontakt med oss, har alle vært i målgruppen. Det vil si at de har
vært eller er i et forhold hvor de har blitt utsatt for en eller flere former for vold.

UR chat

Et viktig samfunnsoppdrag

– Målet med chatten er å forebygge partnervold i unge relasjoner, ved å bidra til økt kunnskap og informasjon gjennom en plattform som er tilpasset unge mennesker. De unge fortjener at opplevelsene deres blir tatt på alvor, forteller Trine.

Koronapandemien har vært spesielt utfordrende for sårbare barn og unge. De aller fleste har måttet ofre å møte vennene sine – både på skolen og under fysisk aktivitet. Flere sliter med psykiske lidelser og ensomhet, og ventelistene for å få profesjonell hjelp har vokst seg lange.

– For mange er dette første gangen de snakker om opplevelsene sine. Terskelen for å ta kontakt med psykolog, rådgiver eller andre som kan hjelpe, har kanskje blitt litt lavere når de får muligheten til å snakke om dette anonymt først.

– Vi skal ikke erstatte det øvrige hjelpeapparatet for voldsutsatte, men vi kan bistå med å navigere og informere om hvilken hjelp som finnes, spesifiserer Trine.

UR annonser

Økt synlighet i desember

Innhold- og designbyrået Vild står bak visuell identitet og markedsføring for tjenesten. I desember er markedsføringsbudsjettet skrudd opp, fordi vi går inn i nok en periode med nedstengninger. Trine sier at høytiden kan være ekstra vanskelig for mange som befinner seg i en voldelig relasjon.

– Vi vet at ferier kan være vanskelige for mange, og at problemer i relasjoner ofte forsterkes når man tilbringer mer tid sammen uten andre avvekslinger. Å ha et tilbud som er tilgjengelig også da, kan oppleves som viktig for mange.

Derfor velger Unge Relasjoner å være synlige og tilgjengelige med normale åpningstider på chat. Mandager kl. 10-13 og onsdager kl. 18-21.

UR nettside

Chat og bli sett

Ada Olsen, designer i Vild, forteller at det var helt essensielt å holde konseptet enkelt for å nå målgruppen.

– Idéen er chat og bli sett. For å få unge til å søke råd og stille spørsmål tok vi i bruk chat-estetikk. Varme farger og myke illustrasjoner og grafiske elementer er brukt for å skape en trygg og inkluderende følelse.

Utviklingen av nettside har vært en prosess utenom de ordinære nettside-oppdragene som byrået vanligvis mottar. Oslo Krisesenter hadde én essensiell forespørsel. I venstre hjørne på nettsiden er det nemlig plassert en spesiell knapp. Denne har for mange en svært viktig funksjon.

– De som vil ta kontakt er ofte i en presset situasjon. De ønsker kanskje ikke vise partner at de er utrygge, eller at de snakker om forholdet til noen. Derfor er «Røm til VG-knapp» en panikk knapp for å komme seg raskt ut av nettsiden, forklarer designer Ada.

Veien videre

Ada sier at den viktige jobben er langt ifra ferdig, og at målet for 2022 er å synliggjøre tjenesten enda mer.

– Vi jobber med videreutvikling av innhold, design og markedsføring. Det skal være en lav terskel for å be om hjelp, og det skal være fokuset også inn i det nye året.

Trine drømmer om stor vekst i året som kommer.

– Vårt ønske for 2022 er at flest mulig i målgruppen får vite om oss, og tar kontakt dersom de har behov for det. At vi kan vokse og bli enda mer tilgjengelige enn vi er i dag. Vi håper og tror at vårt videre samarbeid med Vild vil sørge for det.

Involverte byråer

Vild So Me logo 1

Vild AS

Involverte

A

Ada Weel Olsen

Designer