Pasienter lider under sykepleiermangelen

Sykepleiermangelen i Norge har fryktelige konsekvenser, noe Kikkut belyser i den siste kampanjen fra Norsk Sykepleierforbund.

93055 29165 original
93056 ed214 original
93057 8350c original
93058 23f75 original
93059 63d0e original
93060 5ce8e original
93061 2c765 original
93062 80138 original

Feilmedisinering. Unødvendige pasientskader. Forverring i sykdom som kunne vært unngått og pasienter med psykiske problemer som ikke blir tilstrekkelig tatt vare på.

Sykepleiermangelen i Norge har fryktelige konsekvenser, og det setter vi lys på i den siste kampanjen fra Norsk Sykepleierforbund. Lørdag 16. mars startet kampanjen «Mennesker er mer enn tall og statistikk».

Statistikk viser at sykepleiermangelen i norske kommuner fører til svekket pasientsikkerhet. Norske kommuner er lovpålagt å gi kompetent pleie og omsorg til sine innbyggere, men mange ordførere forsømmer sitt ansvar for å gi alle av kommunens innbyggere forsvarlig helsehjelp.

Vi vil menneskeliggjøre tallene og statistikken, og la folk bli kjent med pasienter og pårørende som har erfart konsekvensene av sykepleiermangelen. Se sykepleierløftet.no for historier om konsekvensene av sykepleiermangelen.

Kampanjen går i radio, på nettbannere, i sosiale medier og på print.

Skolehelsetjenesten

93063-320f0-original.mp3
Last ned

Skolehelsetjenesten reminder

93064-268a3-original.mp3
Last ned

Jordmor

93065-afa85-original.mp3
Last ned

Jordmor reminder

93066-ab490-original.mp3
Last ned

Hjemmetjenesten

93067-e480f-original.mp3
Last ned