Raymond ber folk ligge for Oslo

Og Per Høj står bak.

Toppbilde