REGNMAKERNES JULEKALENDER

1. Desember 2012 lanserte Enova Regnmakerne årets julekalender. Formålet med kampanjen var å øke elever og læreres kunnskap om energi og klima, særlig rettet mot 4. til 7. trinn i grunnskolen. Julekalenderen ble publisert på nettsiden til Regnmakerne - www.regnmakerne.no. Vi ville engasjere elever og lærere rundt energi og klimakunnskap og skape en interesse for dette emnet. I tillegg var målsettingen å skape interaktivitet på nettsiden slik at ulike skoler og klasser fra hele Norge kunne konkurre mot hverandre i en kunnskapskonkurranse. Noe som igjen ville genere klikk på nettsiden til Regnmakerne. Kampanjen består av link på nettsiden til Regnmakerne - http://enova.dspcmp.com/regnmakerne_julekalender_2012/quiz/, nyhetsbrev til 2000 norske grunnskoler og web-banner på utdanning.no. Utgangspunktet for kampanjen var lave besøkstall på www.regnmakerne.no, samt en dalende interesse for Regnmakerskolen – et undervisningsopplegg for 4 til 7. trinn innen energi og klimaundervisning. Resultater: • Dobbelt så mange klikk på nettsiden sammenlignet med samme tid i 2011 (google analytics) • 150 norske skoleklasser deltok. • Omfattende redaksjonell omtale: kampanjen har vært omtalt i om lag 10 artikler i ulike medier. • Totalt 24 037 visninger (sidevisninger) på web-banneret. 
73 klikk på web-banneret med en klikkrate på 0,304% (Gjennomsnitt i Fagpressen er 0,12% klikkrate.)

23901 c72ca original
23902 12c5d original
23903 7c8be original
23904 f0689 original
35747 89ae9 original
35748 bc3d7 original