Samler inn sekunder

Dinamo Reklame og Leger Uten Grenser går nye veier for å engasjere, og holder nå innsamlingsaksjon av sekunder.

16969 c4a1d original