Skal gjøre geotermisk energi mer synlig

For å inspirere bedrifter og politikere til å investere mer i geotermisk energi, henvendte GTML seg til Mos for hjelp til utvikling av merkevarestrategi, visuell identitet og nettside.

GTML er et geotermisk energiselskap som bygger, eier og driver fornybare energisystemer basert på dype energibrønner. De tilbyr en ren, fornybar og lokal energikilde uten at naturen påvirkes negativt.

GTML
GTML Carousel 1 3
GTML Carousel 1 4
GTML Carousel 1 5
GTML Carousel 1 6

Geotermisk energi er en ofte oversett kilde til ren energi, som er et verdifullt bidrag til å løse klimautfordringene og trenger derfor å bli mer synlig i diskusjonen om den nye energimiksen.

GTML Carousel 1 2

Ved utviklingen av den visuelle identiteten ville Mos gjenspeile stoltheten over vitenskapen og teknologien som GTML utstråler. Det visuelle refererer til den internasjonale typografiske stilen fra midten av 1900-tallet, som er nært knyttet til den vitenskapelige utviklingen som skjedde på samme tid.

GTML Carousel 2 2
GTML Carousel 2 3
GTML Carousel 2 4
GTML Carousel 2 5
GTML Carousel 2 6

Strenge rutenett og ren typografi reflekterer den profesjonelle verdenen der GTML sin målgrupper opererer. En levende fargepalett og bruk av farge over farge bringer imidlertid frem spenning og nysgjerrighet. I tillegg bidrar en varm fotografisk stil, med motiver fra naturen, til en følelse av omsorg for lokalmiljøet.

04 GTML

I tillegg til merkevarestrategi, visuell identitet og nye bilder, står Mos for tekstarbeid til nettsiden på både engelsk og norsk.

05 GTML

Andre involverte

T

Thor Erik Musæus 

Ansvarlig hos kunde

B

Bjørn Inge Tønnessen 

Ansvarlig hos kunde