Sommerhit fra VitaePro?

Med Håvard Bakke i hovedrollen har VitaePro laget en slags reklamefilm-med-ambisjoner-om-å-bli-sommerhit.

38129 ef73f original