Største fornyelsen av Felleskjøpets identitet på 40 år

I tett samarbeid med Felleskjøpet har Neue Design Studio forsterket og fornyet de visuelle assosiasjonene knyttet til Felleskjøpet.

I mange år har Felleskjøpet vært en av Norges mest kjente merkevarer, og har både en logo og en «fjøsdress» med tilnærmet ikonisk verdi. I takt med at verden endrer seg, endrer også behov og rammevilkår seg, så når Felleskjøpet kommuniserer i dag er det på andre måter og gjennom andre plattformer enn for 15 eller 50 år siden.

FK 4
FK 3
FK 2

Dagens identitet har kun vært gjenstand for små justeringer siden 1970-tallet. Dette har gjort at behovet for en identitet som setter Felleskjøpet i kontekst av en ny tid, tilrettelagt for digitalisering og økende netthandel, har vært overhengende. Felleskjøpet sitt visuelle utrykk har hatt en tydelig signatur gjennom mer enn Felleskjøpet sin 120 år lange historie, og den oppdaterte identiteten skulle være en naturlig videreføring av denne historien.

Derfor har Neue gjort stripene fra FK-dressen til det bærende elementet i identiteten. Disse etableres som et tydelig grep som sammen med en fornyet logo og en fargepalett der assosiasjonene til grønt forsterkes. Designsystemet gjør det enklere for Felleskjøpet å ta hånd om sitt visuelle uttrykk, og det bidrar til å skape en sterkere visuelle signatur på både digitale og fysiske flater.

FK 9
FK 8
FK 7
FK 6

Involverte byråer

28fe5f65085909 5cb61128e3d30

Neue Design Studio