Storstilt samarbeid for å stoppe svindel

Danske Bank, DNB og Nordea har sammen med Politiet laget en preventiv kampanje om moderne svindel.

Svindel

Det unike samarbeidet har kommet i stand fordi både bankene og Politiet har en felles utfordring. De opplever stadig at svindlerne opptrer mer profesjonelt, de fornyer seg hele tiden, og bruker mer sofistikerte metoder enn før.

– Vi har sett en dobling i antall svindelsaker siden 2020, og dette er et så omfattende problem at vi så behovet for et større krafttak mot svindel. Derfor har vi som vanligvis er konkurrenter gått sammen for å best mulig kunne hjelpe potensielle svindelofre, sier Ingrid Grav, Svindeljeger i Danske Bank.

Målsetningen for kampanjen er å informere og bevisstgjøre publikum på metodene - og dermed hindre at folk lar seg lure av svindlerne – både nå og i fremtiden.

Bankene og Politiet har laget fem filmer som tar for seg de mest brukte svindelmetodene:

  • Phishing
  • BankID-svindel
  • Pengemuldyr
  • Bedriftssvindel
  • investeringssvindel.

– Vi vet at informasjon og bevisstgjøring er et veldig viktig tiltak for å forebygge svindel – hvis man vet hva man kan bli utsatt for og hvordan svindlerne jobber for å lure oss, så kan man også avsløre svindelforsøk og unngå å bli svindlet, sier Ida Marie Edholm, svindelekspert i Nordea.

Målet med kampanjen er å informere og øke bevisstheten, samt vise hvilke fellestrekk som ofte går igjen i svindel. Vi ønsker å synliggjøre at svindlere blir smartere og smartere – og at selv de mest forsiktige kan la seg lure.

Bygget fem falske kontorer

– Vi utforsket hvordan vi kunne lure seeren rent visuelt, samtidig som vi så svindelmetoden utspille seg og vi informerte og bevisstgjorde seeren. Det var veldig spennende å kombinere kreative formgrep, med samfunnsbevisste budskap på denne måten, forteller regissør Markus Odland i Ellevill Produksjon.

– På opptaksdagen bygget vi fem falske kontorer og flyttet rundt på dem i studio. I avslutningsbildet multipliserte vi kontorene i post, slik at det ser ut som at kontorene fortsetter utover i det uendelige mørket.

Involverte byråer

Ellevill Produksjon
F

Fredrik Hinsch

Filmfotograf

S

Sebastian Bergssnov

Produsent

M

Maria Haugsgjerd

Produksjonsleder

U

Ulvar Gansum

B-foto

D

Daniel Yul Kim

Lysmester

V

Vegard Ronæss Soldal

Lyd

A

Anette Lindøe

Prod.ass

C

Carl Andreas Evensen

Rekvisitør

C

Celin Aydin

Sminke

C

Christina Marie Strøm

Skuespiller

Wavemaker Mediebyrå
T

Thomas Frium

Rådgiver

Andre involverte

C

Christina Thomassen Rooth

Ansvarlig hos Politiet

L

Lise Rimell Hostad

Ansvarlig Nordea

T

Tore Løchstøer

Ansvarlig Nordea