Varm, tilgjengelig og sofistikert

DNB Eiendom tar tydelig grep om posisjonen «Din rådgiver fra A til Å» og lanserer revitalisert identitet designet av ANTI.

DNB Eiendom er Norges ledende eiendomsmegler med 800 ansatte fordelt på over 100 kontorer over hele landet. Gjennom samarbeidet med Norges største finanskonsern, DNB, treffer DNB Eiendom 2,3 millioner potensielle kunder. Målgruppen er bred. Kunder, ansatte og nye talenter treffer alle en trygg og kjent merkevare med lange tradisjoner.

– DNBs identitet og merkevareuttrykk har de siste årene utviklet seg organisk og kontinuerlig. Den visuelle identiteten for DNB Eiendom har derimot ikke utviklet seg i samme fart. Avstanden mellom mormerket DNB og DNB Eiendom ble for stor og vi så at vi hadde havnet inn i et mer generisk spor, sier Mathias Disen, Head of Corporate Design i DNB.

1 Farger
2 Logo
3 DNB Sans
4 DNB Mono

– For oss har kompetanse alltid vært i fokus. Innsikt viste at ingen til nå har greid å posisjonere seg som fageksperten på generell bransjekunnskap. Kundene mener at DNB Eiendom fremstår som både kunnskapsrik og grundig. Med bransjens største boligkjøperregister, et avansert boligmarkedsføringsprodukt og ikke minst vår enorme kunnskapsbredde og riktige bruk av data, ble det derfor naturlig å ta posisjonen som «Din rådgiver fra A-Å», sier Vidar Gjengedal Hansen, Leder kommunikasjon og konkurransekraft i DNB Eiendom.

– Å bli oppfattet som grundig og kunnskapsrik passer godt med posisjonen «best på rådgivning». Men den visuelle identiteten beskrives som stabil, introvert og generisk. Disse assosiasjonene har mindre energi enn det merkevaren bør ha, og målet ble å revitalisere uttrykket til å bli inviterende, empatisk og mer premium enn dagens – innenfor rammen av DNBs overordnede uttrykk, sier Hanne Dillan, Head of Design i ANTI.

1 Board
2 Bilde 1
3 Layout
4 Bilde 2
5 Bilde 3
6 Boligannonser adshell
7 Bilde 4

– Identiteten skal svare på DNB Eiendom som en trygg og empatisk rådgiver som forstår hverdagsutfordringene folk flest står i når de skal selge eller kjøpe et hjem. De fleste som selger og kjøper ønsker å få presentert hjemmet i en moderne ramme som øker attraktiviteten til sin egen bolig. Det ble derfor viktig å revitalisere DNB Eiendom i retning av et mer premium preg – samtidig som vi ville treffe på det varme, tilgjengelige og autentiske. I tillegg til å gi merkevaren et generelt løft, har det vært viktig å gi DNB Eiendom noen tydelige visuelle markører, uten at man mister tilhørigheten til mormerket, sier Håkon Meyer Stensholt, seniordesigner i ANTI.

Identiteten baserer seg på noen sterke og intuitivt gjenkjennbare brand assets. Supergraphics – grafiske bakgrunner med fargespekter i bevegelse – er allerede en del av DNB sin visuelle verktøykasse. En egen versjon av supergraphics har blitt utviklet for DNB Eiendom. Gjennom statiske og animerte versjoner utgjør disse et av de tydeligste markørene i identiteten. Sammen med nye bilder og filmer med en varm hverdagsfølelse, justert logo og en dypere fargepalett har den visuelle identiteten fått et tydeligere og mer sofistikert uttrykk. Mange av grepene er allerede innført, men arbeid gjenstår og man vil komme til å se at nettsiden vil fortsette å utvikle seg og at illustrasjoner tilføres utover våren og sommeren.

Bak revitaliseringen står det et stort team. Fra DNB Eiendom har Nina Holland, Vidar Gjengedal Hansen og Ole-Christian Amundsen i tett samarbeid med Mathias Disen fra DNB, jobbet med ANTI-teamet – Håkon Meyer Stensholt, Martine Hage, Aleksander Rønning, Mads Hornsletten, Marthe Fagerli, Kine Sæthern og Hanne Dillan. Foto ble tatt av Pudder og Anne Valeur, film av Jeremie Geffard og på illustrasjon jobber Cecilie Barstad fra Gilles & Cecilie. Logo bearbeidet av Magnus Rakeng og nettsiden er under arbeid sammen med Avantime.

Involverte byråer

91126 20304 original
ANTI
M

Martine Hage

Designer

M

Mads Hornsletten

3D designer

M

Marthe Fagerli

Account manager

K

Kine Sæthern

Account manager