– Det skumleste jeg har gjort på lenge

Da pandemien kom fikk TV-programleder og forsker Jo Røislien og kollegene hans over ti millioner kroner til å forske på formidling av vitenskap i krisetid. Nå er både pandemien og forskningsprosjektet over, og blant resultatene er en forskningsbasert sjekkliste for effektiv formidling.

Røislien
Jo Røislien og kollegene hans har forsket på vitenskapsformidling i krisetid.

Forskningsprosjektet, tidligere omtalt i kreativtforum.no, skulle primært se på vitenskapsformidling i krisetid, men Røislien forteller at prosjektets resultater har vist seg å ha nytteverdi langt utover dette. En gjennomgang av store mengder eksisterende forskning viste nemlig at effektiv formidling hadde noen kjennetegn: Tillit, emosjoner, narrativer og kreativitet. TENK.

– For meg som er genuint opptatt kreativitet og kulturell innovasjon var jo det et artig å se. At forskningen viser at kreativitet er en av nøkkelfaktorene for å lykkes i å nå fram med budskapet sitt. Det er ikke noe vi bare liker å tro.

Pandemien var en øyeåpner for mange

Røislien har jobbet med forskning i over 20 år, men dette er det forskningsprosjektet han har vært involvert i som har skapt desidert størst interesse. Pandemien gjorde nok at mange fikk en størrelse forståelse for at god, kreativ kommunikasjon faktisk er viktig. Han forteller at for mange har det gått opp et lite lys når han forklarer TENK-modellen.

– Kommunikasjon er et ekstremt kompleks fenomen, og TENK-modellen oppsummerer mye av det man har erfaring med at fungerer, men aldri helt har klart å sette fingeren på.

Røislien har selv jobbet med utvikling av TV-serier for NRK og Discovery Channel og VGTV, og samarbeidet med byråer som TRY, Anorak og Los & Co på kampanjer for merkevarer som DNB, Telia og Felleskjøpet. Han mener det har vært en av suksesskriteriene for forskningsprosjektet.

– Akademiske forskningsprosjekter blir fort det: Akademiske. Men jeg kjenner også kommunikasjonshverdagen fra innsiden, ikke bare som en akademisk observatør fra utsiden.

Ifølge Røislien har samtaler med venner og kolleger i kommunikasjonsbransjen vært uvurderlig for forskningsprosjektet.

Mellom to permer

Nå har han samlet de mest matnyttige av forskningsresultatene i den populærvitenskapelige boka «TENK før du snakker». Det er det skumleste han har gjort på lenge.

– Skal man skrive en bok om effektiv kommunikasjon bør den jo helst kommunisere effektivt. Forskning på formidling av kunnskap og viten er et ungt felt, og det er et uttalt ønske å få faktiske kommunikatører med på laget. At teoretikere og praktikere møtes, slik at man ikke bare får forskningssvar som er artige for akademikere, men er praktisk anvendelige.

Og Røislien har fått blod på tann. Nå vil han forske mer på effektiv formidling av kunnskap og viten. Og neste gang vil han ha den kreative bransjen med enda lenger inn i prosjektet.

«Krisetid» er også stikkord for høstens Creativity First, som er rett rundt hjørnet. Les mer om programmet her.

Om COVCOM og TENK-modellen

Forskningsprosjektet COVCOM (Covid Communication) løp fra 2020-2023, finansiert av Trond Mohn Stiftelse og Universitetet i Stavanger.

For mer, se COVCOM-prosjektets nettside: covcom.org.

Røisliens populærvitenskapelige bok «TENK før du snakker» presenterer TENK-modellen for effektiv formidling, basert på COVCOM-prosjektets forskningsfunn.