Kreativt Forum og Mediebyråforeningen lanserer nye kurs sammen

Går sammen om læring: Kreativt Forum og Mediebyråforeningen har utviklet to nye kurs for alle som jobber i kommunikasjonsbransjen. Veivalg 1 og Veivalg 2 erstatter de tidligere kursene MRA og Mediestrategi.

Arbeidsgruppen v3
Denne gjengen utgjør arbeidsgruppene som har utviklet kursene. Fra venstre oppe: Sten Bråthen (Mediacom), Simen Hanssen (Anorak), Diana Kverne (Google), Raymond Hanslien (Starcom). Fra venstre nederst: Ben Christensen (AntiDiffer), Aina Myhren (IUM), Ståle Westby (PHD Media) og Arna Husøy (Carat).

I samarbeid med ledende medie- og reklamebyråer, har Kreativt Forum og Mediebyråforeningen utviklet kursene Veivalg 1 og 2. Kursene er en fornyelse av MRA og Mediestrategi, to tidligere kurs som har sertifisert over 700 rådgivere og konsulenter. I 2021 står fire kursdager med Veivalg 1 på planen for de to foreningene.

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen og fagansvarlig Aksel Sørbye hos Kreativt Forum, har jobbet med å tilrettelegge for videreutvikling av kursene.

– På høy tid

– Det er første gang Kreativt Forum og Mediebyråforeningen samarbeider om felles kurs og det er på høy tid gitt den tiden vi lever i med stor grad av bransjeglidning. Målet med kurset er å tilby det mest fremtidsrettede og komplette utdanningstilbudet innen strategisk medie- og kommunikasjonsrådgivning vi har i bransjen vår i dag, samt bygge bro mellom forskjellige fagdisipliner, sier Aksel Sørbye.

To arbeidsgrupper ledet av partner og strateg Ben Christensen i Antidiffer og strategidirektør Sten Bråthen i Mediacom, har jobbet med innhold og struktur på kursene.

– Vi mener kursene speiler den verden vi befinner oss i, og vil således være meget relevant for både byråfolk, ansatte i mediehusene samt annonsørene, sier Mandt Larsen.

Merete Web 1023square
Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.
DSC 0769 1
Aksel Sørbye, fagansvarlig hos Kreativt Forum.

Veivalg 1 blir et introduksjonskurs fra og til kommunikasjonsbransjen. Kurset har som mål å gi en god innføring i en bransje i stor endring. Kurset beskriver prosesser, modeller, verktøy og virkemidler for å utvikle effektiv kommunikasjon. Kurset går over fire dager og gjennomføres 22. og 23. september, samt 29. og 30. september.

– Kurset er basert på forelesninger, cases, diskusjoner og gruppearbeid. Foreleserne er noen av bransjens beste hoder. Således er dette en unik mulighet til også å knytte kontakter med både deltagere og forelesere, sier Mandt Larsen.

Veivalg 2 er et kurs i markedsstrategi og egner seg for alle som har noen års erfaring med markedsføring og som jobber med merkevarer og ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen.

– Vi håper vi er tilbake til normalen til høsten og at vi ser mange ivrige deltakere på kurset i september. Med det mest fremtidsrettede og komplette utdanningstilbudet innen strategisk medie- og kommunikasjonsrådgivning vi har i bransjen vår i dag, er jeg sikker på vi får mange som vil delta på kurs, avslutter Aksel Sørbye.