Tar digitalvettet i bruk

Arbeid av Dinamo

Tele- og bredbåndsteknologi har endret hverdagen vår dramatisk. Det tar Telenor på alvor.

Måten vi snakker sammen på har forandret seg, vi kommer i kontakt med mennesker og organisasjoner man før ikke ville hørt om, og informasjon om det meste er tilgjengelig med et par tastetrykk. Denne nye hverdagen har mange fordeler, men også sine ulemper.

Derfor har Telenor og Dinamo utviklet en kampanje rettet mot foreldre, som handler om barn og unge, gruppen som er minst i stand til å skille og sortere informasjon og henvendelser som kommer via nettet og mobilen. I tillegg til støtende og dramatisk innhold på nettet er mobilen også en sosial utfordring for mange unge fordi man blir utsatt for mobbing.

I tillegg til reklame ruller en omfattende skoleturné på veien for å øke elevenes bevissthet rundt digital mobbing og konsekvenser. Turneen er et samarbeid mellom Telenor, BarneVakten, Røde Kors og Medietilsynet.

De involverte har vært:
AD/regi: Mattis Bentzen/Henrik Sæther
Tekst/regi: Henrik Hagelsteen
Grafisk Designer: Lis Lonning
Prosjektleder: Ingunn Kristiansen
Rådgiver: Anders Don Krogh
Byråprodusent: Tonje Østbye

Foto: Henrik Halvarsson
Etterarbeid: Toxic

Ansvarlig hos kunde: Jannicke Bache-Wiig og Kristian Krogh-Fladmark.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.