Gravefokus i ny VG-kampanje

Arbeid av Dinamo

Ny kampanje fra Dinamo omhandler pressens viktige rolle i å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet – og VGs bidrag til dette.

Kampanjen består av en hovedfilm som vil suppleres med kortere aktuelle filmer gjennom året, en nettside hvor mye av tematikken utdypes, samt printannonser og bannere.

– Selv om vi er en kilde til avslapning og underholdning for mange, er en fri og uavhengig presse blant de viktigste institusjonene vi har, sier kommersiell direktør Per Håkon Fasting.

– Vi er den redaksjonen i Norge som har vunnet flest priser for kritisk og undersøkende journalistikk. Det har vi tenkt å fortsette med, erklærer VG i mediehusets helt nye og premiereklare reklamefilm.Fortsetter litt som før. I kampanjen, som har en tidshorisont på to til tre år, rettes oppmerksomheten mot avisens gravejournalistikk. Samtidig skal de mer humoristiske kampanjene basert på «Dagen er ikke helt den samme uten» fortsette som før.

– Men i stedet for å påstå at «Dagen er ikke helt den samme uten» tror jeg det blir stadig viktigere å kunne bevise dette for VG. Enten gjennom å plassere seg relevant i det moderne mediedøgnet på alle plattformer, gjennom produktutvikling eller ved å påpeke viktige faktorer som handler om pressens rolle og VGs rolle, slik denne kampanjen gjør, sier Ivar Vereide i Dinamo.

Kampanjen skal rulle og gå på de kommersielle tv-kanalene, på nettet og, ikke tilfeldig valgt, på trykk i Aftenposten.

Her finner du kampanjens nettside.

I mediespilleren: Én film og tre dobbeltannonser.

Her teamet bak den nye VG-reklamekampanjen:
Hovedteam Dinamo:
Kreativt ansvarlig/tekstforfatter: Ivar Vereide
Tekstforfatter: Morten Andresen
Art director: Mattis Bentzen

Ellers fra Dinamo:
Senior formgiver: Inge Fosseie
Prosjektleder: Anita Engen Hjelset
Byråprodusent: Tonje Østbye

Digital produksjon v/Dinamo Soulpolice
Tom Arne H. Bakkemoen – ide/konsept web?Christian W. Thoresen – ide/konsept web
Designer: Hans Jørgen Wærner
Utvikler: Mathias Bergersen
Bjørn Kvamme – Utvikling bannere
Prosjektleder: Linda Martinsen

Filmproduksjonsselskap: 4 1/2
Regissør: Aksel Hennie
Produsent: Magnus S. Castracane
Produksjonsleder: Mette Waaberg
Fotograf: TinAgent/Marcel Leiliënhof

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.