Tar Venstre videre

Arbeid av Dinamo

I disse dager lanserer Venstre sin nye visuelle profil.

Profilen skal gi Norges eldste parti verktøy for å visualisere sine politiske saker, og samtidig kommunisere Venstre som et moderne, varmt og liberalt parti.

– Prosjektet med å utarbeide en ny profil for Venstre har vært utrolig lærerikt, sier Therese Jacobsen, faglig leder for Dinamo Design.
– Alt fra å få innblikk i hvordan de jobber på Stortinget og Venstres politikk, til lokallagenes oppgaver og utfordringer. Venstre har jobbet tett sammen med oss i designutviklingen. Dette har vært avgjørende for å sikre ønsket resultat og forankring i partiet.

Revitaliserer Norges eldste parti

Venstres visuelle profil har vært mer eller mindre uforandret siden 2005. Partiets lange historie har vært viktig. Samtidig har målet vært å tilføre en vitalitet som hjelper partiet å kommunisere med en tydelig stemme og klar stoppeffekt.
Visuelt fremstår Venstre nå som unik i det politiske bildet. Nye verktøy skaper rom for å løfte frem partiets politikk med fokus på utvalgte hovedbudskap. Med et distinkt visuelt grep tar Venstre eierskap til å «ramme inn» temaer og fokusområder. Dette gir en sterk avsenderidentitet utover det etablerte logosymbolet. Typografien er kontemporær, lett leselig og gir en troverdig presentasjon av de utvalgte budskapene. Fargepaletten forteller om et miljøfokus, uten å tone ned de andre satsningsområdene. Paletten er frisk, samtidig solid og bygger på et grønt uttrykk velgerne kjenner til. For nye velgere vekker den oppmerksomhet i en ellers konservativ kategori.
– Vi har fått en visuell profil som viser hva Venstre er i dag, og hva vi skal være i tiden fremover. Samarbeidet med Dinamo har vært givende, og deres designere har utfordret oss og tilført verdifulle perspektiver. Nå gleder vi oss til å ta profilen i bruk utover våren, sier Hans Andreas Starheim, prosjektleder for ny profil i Venstre.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.