Bevaring gjennom verdiskaping

Arbeid av Tank Design Oslo

Tank har utviklet visuell identitet for Norsk kulturminnefond.

Norsk kulturminnefond er en statlig tilskuddsordning som ble etablert i 2003. Det er opprettet for å gi tilskudd til privateide kulturminner og bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner rundt om i landet. Kulturminnefondet har hatt den samme logoen siden oppstarten og trengte en helhetlig visuell identitet som både tar vare på historien, men som også evner å peke fremover og ha en relevant og tydelig stemme i vår samtid. 

Tank utviklet en modernistisk og enkel logo som skal symbolisere en sammensveiset og helstøpt organisasjon med historiefortelling som den viktigste driver. En sammenhengende linje i loop assosieres til bevegelse, tid og evighet. Noen assosierer den kanskje også til det velkjente skiltet for severdighet vi er vant til å se langs veien.

En spørreundersøkelse Kulturminnefondet gjennomførte avdekket at det er en nokså snever forståelse i befolkningen for hva et kulturminne kan være. For raskere og bedre forstå bredden av prosjekter Kultuminnefondet støtter utarbeidet Tank et sett med piktogrammer. Det er tegnet i alt 14 piktogrammer som skal brukes i kommunikasjonssammenheng. 

– Kulturminnfondet besitter en betydelig kompetanse som fortjente å være mer synlig og ha større visuell kraft og selvtillit. Den kvalitet og kompetanse som ligger til Kulturminnefondets forvaltning av vår nasjonalarv måtte synliggjøres og folkeliggjøres for å skape en virkningsfull og sterk merkevare som skal vare i mange år, sier kreativ leder i Tank, Ina Brantenberg.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.