Bielke&Yang redesigner OBOS-bladet

Bladet med over en halv million lesere har fått ny drakt.

94670 6e977 original
94671 fef40 original
94672 78e98 original
94673 2b24e original
94674 c39aa original
94675 8c4e5 original
94676 64840 original
94677 49ab5 original
94678 45783 original
94679 6f1a0 original
94680 e12ee original
94681 f46fd original
94682 ca254 original
94683 fb883 original
94684 a7475 original
94685 ef04b original
94686 68533 original
94687 c7a3c original

OBOS-bladet distribueres til alle boligbyggelagets medlemmer, og ble først publisert i 1947. Bladet har blitt redesignet flere ganger siden, sist i 2012.

Det redesignede bladet lanseres samtidig som OBOS feirer 90-årsjubileum. Med utgangspunkt i undersøkelser og innspill fra bladets lesere, skribenter og OBOS-medlemmer, har alt fra format og papir til logo, grid, layout, foto, illustrasjon, fargepalett og typografi blitt oppdatert. Redesignet er også basert på historiske funn etter å ha bladd oss gjennom OBOS-bladets 72 år gamle historie.

Forsidelogoen er basert på en kombinasjon av to historiske referanser. Den geometriske stilen på 1950-tallets logo inspirerte en tilpasset skrifttype. Logoen fra 1970-tallet ble plassert til høyre på omslaget, og har «BLADET» omkranset i O. Dette er brakt tilbake i 2019.

• Dette oppsettet og designet fortsetter i hele bladet, på hver seksjonsinngang og på enkeltsideformater.

• Vi skapte en helt ny struktur for bladet, med en mer intuitiv navigering og seksjonering. Tema for hver utgave har nå sin egen seksjon, etterfulgt av «Inspirasjon»-seksjonen, med interiør, trender og design. De nye boligprosjektene til OBOS og medlemsfordelene har begge sine egne seksjoner.

• Den tilpassede sans serif-skriften OBOS Sans refererer til skandinavisk funksjonalisme, fasadetegn og arkitektonisk type i Oslo, men med et utpreget samtidsinnslag.

• Til gridet brukte vi arkitektoniske disipliner som refererte til et av OBOS’ første boligprosjekter i Oslo. Gridet gir jevnt bildeforhold.