Det er ikke lett å være Parat

Fagforeningen Parat vil minne flere om at det ikke er lett å være parat, med mindre man er medlem da. Av Parat.

Artikkelfoto parat2c

Parat tilbyr medlemmene en rekke tjenester, fra rådgivning og advokatbistand til lønnsforhandling. Målet med kampanjen er å få flere medlemmer og å øke kunnskapen omkring Parats tjenester. Torny&Ingrid har stått for utviklingen av kampanjen.

– Torny&Ingrid har evnet å formidle Parats fordeler og merkevare på en tydelig måte med glimt i øyet. Vi er svært godt fornøyd med både den kreative leveransen og det effektive samarbeidet, sier Trygve Bergsland, leder for kommunikasjon i Parat.

Torny&Ingrid fikk oppdraget med å fornye Parats kommunikasjon etter å ha desksurfet innom deres digitalbyrå, Digital Opptur, som har forvaltet Parats tilstedeværelse på nett i lengre tid. Kampanjen skal minne folk om hvor raskt slike sitasjoner kan oppstå, samt senke terskelen for hva ansatte skal finne seg i.

– De fleste har hørt at det er lurt å være fagorganisert, men man forstår ikke helt betydningen av det før man befinner seg i en situasjon der man skulle ønske man kunne ringt den advokaten. Vi ville få folk til å trekke på smilebåndet og samtidig minne om hvor uforberedt man er når sånt som ikke skal skje likevel skjer, sier Torny Hesle i Torny&Ingrid.

Filmene er produsert av Brusjan. I tillegg til filmene består kampanjen av printmateriell distribuert til arbeidsplasser og et digitalt løp. Trollskog har stått for produksjon og animasjon av bannere.

– Dette har vært et veldig fint prosjekt og ikke minst et viktig budskap. Det er dessverre altfor mange som opplever ugreie ting i abreidslivet, og selv om det koster litt å være fagorganisert, er vår erfaring er at det fort koster mer å ikke være det, avslutter Ingrid Lea i Torny&Ingrid