Det finnes hjelp

Helsedirektoratet har i samarbeid med Dinamo utviklet en kampanje som går i disse dager for å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Målgruppen er primært mennesker med seksuelle tanker om barn. Målgruppen kan ha en selvvurdert risiko, og av den grunn ønsker hjelp.

Helsedirpedo

I Norge sier forsiktige anslag at det trolig er om lag 110.000 voksne mennesker som har seksuelle tanker om barn. Vi vet ikke hvem de er. Men med kommunikasjonskampanjer kan vi nå noen av dem og tilby hjelp for å forebygge overgrep. Det begås mange overgrep mot barn og ca 85% av tilfellene er utført av menn med varierende grad av bevissthet på handling og konsekvenser. Seksuell interesse for barn vekker sterke følelser i samfunnet og fordommene er mange. Temaet er skambelagt og det er krevende å komme i dialog med målgruppen og få dem til å innse at de må søke hjelp.

– Dette er et krevende tema, hvor det er lett å bli fordømmende. Men skal vi få målgruppen til å oppsøke detfinneshjelp.no, var det viktig å utvikle en kampanje som oppleves som en utstrakt hånd og ikke en ren fordømmelse, sier Ivar Vereide i Dinamo. – Vi kan ikke noe for hva vi tenker eller føler, men vi er ansvarlig for handlingene vi gjør. Kampanjen skal takle den krevende balansegangen mellom å signalisere forståelse uten å samtidig bli opplevd som aksept. Vi må akseptere at det finnes mennesker i samfunnet vårt som har disse tankene, men vi kan aldri akseptere at de gjør tankene til handling.

Adshell 1185x1750 01
Adshell 1185x1750 02
Adshell 1185x1750 03
Adshell 1185x1750 04
Adshell 1185x1750 05
Adshell 1185x1750 06

– Formålet med Det finnes hjelp er å forebygge overgrep mot barn. Fordi dette er et tabubelagt tema som det er nær sagt umulig å være åpen om at man plages med, har vi fokusert mye på å senke tersklene for å oppsøke hjelp så mye som overhodet mulig. Tjenesten melder om økt pågang etter kampanjen startet, så vi vet allerede at kampanjen har ønsket effekt, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratets kommunikasjonsavdeling, Erlend Ryvold Ski.

Kampanjen består av film på kino, radiospots, boards og SoMe.

Andre involverte

E

Erlend Ryvold Ski

Seniorrådgiver hos Helsedirektoratet

M

Martin Sjøly

Psykologspesialist hos Helsedirektoratet