En annerledes juleforestilling

Røde Kors sin samtaletjeneste for barn og unge, Kors på Halsen, setter fokus på psykisk vold i ny julekampanje fra JCP PR & Advertising.

Ifølge undersøkelsen «Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten» fra NKVTS, som kom ut i oktober, opplever et av fem barn psykisk vold fra foreldrene sine.

– Kors På Halsen er en anonym samtaletjeneste der barn og unge kan snakke om temaer det kan være vanskelig å snakke med andre om, forteller Nelli Kongshaug, leder av Kors på Halsen. – Foreldre som utøver vold, enten fysisk eller psykisk, er spesielt sårt og vanskelig for barn og unge å snakke om, og vi ønsket å senke terskelen for å si ifra, sier Kongshaug.

– For å skape oppmerksomhet rundt temaet psykisk vold mot barn og unge, ønsket vi å la folk få oppleve selv hvor ubehagelig dette er, sier rådgiver Lars Eia Kirkholm hos JCP PR & Advertising. – Vårt ønske er at folk som har sett filmen skal sitte igjen og tenke at «dette er noe vi burde ha sagt ifra om».

Et innblikk i mange barns hverdag

Ved å invitere til en teaterforestilling inne i en stue i Oslo, fikk tilskuere lov til å titte inn i en families hverdag der barna blir utsatt for psykisk vold. De som så på fikk ikke vite forestillingens tema på forhånd.

– Da vi fikk presentert ideen, likte vi at det var en veldig annerledes måte å sette fokuset på psykisk vold mot barn og unge på, sier Kongshaug. – Det å titte gjennom vinduene og få et innblikk i mange barns hverdag var en spennende løsning, som gjorde at det knøt seg i magen hos oss og mange av de som møtte opp.

– Psykisk vold er utfordrende å fange opp, og for mange barn og unge er det vanskelig å vite når man blir utsatt for det, spesielt hvis det foregår over lang tid. Kanskje man har lært seg til at måten mamma eller pappa oppfører seg på er normalt. Vi håper denne kampanjen er med på åpne øynene til folk for psykisk vold, og får flere barn og unge til å snakke med noen, avslutter Kirkholm.