En bedre fremtid for Haiti

Prosjekt Haiti ble vinneren av designbyrået Tanks årlige sponseprosjekt, GratisMedVilje 2011.

13785 2634f original
13786 ddb6e original
13787 f2d99 original

Prosjekt Haiti er en norsk-haitisk ideell, humanitær og partipolitisk nøytral organisasjon som har arbeidet på Haiti siden 2000. Hovedprosjektet er to grunnskoler. Målet er å bidra til å skape en bedre fremtid for elevene ved de to Petit Troll-skolene og deres familier. Prosjekt Haiti har igangsatt underprosjekter for mødrene som bakeri, systue og frisørsalong.

Eget alfabet

Tanks oppgave har vært å gi dem en ny profil, både for å nå ut til potensielle givere i Norge, men også for å synliggjøre prosjektet blant innbyggerne og deltakerne på Haiti, skape stolthet og gjenkjennelighet.

Vi har utviklet et eget, unikt alfabet for Prosjekt Haiti og alle de eksisterende underprosjektene, der livsgleden og motet hos det haitiske folk har vært vår største inspirasjon. Haitianerne lever i nuet, omfavner farge og form og gjør det meste ut av det de har. Denne løsningen gjør det mulig å ivareta organisasjonens ønske om gjensidighet, med et uttrykk som tar utgangspunkt i den maksimalistiske estetikken de omgir seg med, forteller byrået.

På nett

En viktig del av jobben var å hjelpe Prosjekt Haiti med websiden, i samarbeid med Merete Hansen (Rebirth Media): www.prosjekthaiti.org

Målet til Tank har vært å integrere kulturell rikdom, humor og optmisme i et levende alfabet som lar seg applisere på de forskjellige underprosjektene. Løsningen innebærer ingen begrensning i i utvidelse av antall prosjekter, og lever videre med den voksende organisasjonen.

Det har vært en sann glede å jobbe med Tank. Da byrået presenterte logoen for første gang fikk jeg jo tårer i øynene. Byrået har forstått hvem vi er, men ikke minst også greid å formidle Haiti gjennom denne profilen. Tusen takk, sier Ragnhild Slettner-St. Hilaire prosjektleder i Prosjekt Haiti

Involverte byråer

86657 a58a6 original

Tank Design Oslo