– Et møte mellom to parter

Ny identitet for Advokatfirmaet Hjort.

Advokatbransjen har hatt en enorm utvikling de siste 20 årene. Konkurransen er hard. Det er flere advokatfirmaer. De er blitt større, men også likere i måten de fremstår og kommuniserer.

Advokatfirmaet Hjort er et av landets mest tradisjonsrike advokatfirmaer, samtidig ett av få store advokatfirmaer som betjener både næringsliv og offentlig forvaltning og privatpersoner. Oppdraget var å utarbeide en ny identitet som strekker seg lenger enn form og farge, som gir energi og en tydelig retning for et unikt advokatfirma med ambisjoner.

2 logokarusell 1
2 logokarusell 2
2 logokarusell 3

I jakten på en ny identitet har vi gjennomført et større innsiktsarbeid og jobbet sammen med toppledelsen i Hjort for å skape et solid strategisk fundament for merkevaren.

Grunnideen til merkevaren og den visuelle identiteten, går til kjernen av hva et advokatfirma er og den rollen de spiller i sine klienters liv. Advokatvirksomhet handler alltid om et møte mellom to eller flere parter. Hjorts verdigrunnlag har dette som tema – om hvordan firmaet kan være på sitt beste i disse møtene enten det er med ansatte, studenter, media, i rettssalen og ikke minst med klienten.

4 layoutkarusell 1
4 layoutkarusell 2

Hjort har tatt noen utradisjonelle valg i en bransje preget av konvensjoner. Under utvikling av verdigrunnlag, logo, farger, typografi, fotostil og ikke minst tone of voice har det menneskelige stått sentralt. Det er mennesker, ofte i krevende situasjoner der store verdier står på spill, som er kjøpere av advokattjenester, også i bedriftsmarkedet.

– Vi har lagt et hektisk år bak oss. Vi har flyttet til Universitetsgata 7 og lansert ny visuell identitet. Den er et resultat av en grundig gjennomarbeidet merkevareplattform og et godt samarbeid med byrået Mvh AS hvor Jon Fredø og hans fantastiske team har jobbet tett med oss på flere nivåer i firmaet, sier markedssjef i Hjort, Christian Grande.

– Det er ikke hver dag vi blir invitert inn som likeverdige partnere i et prosjekt som er så viktig for så mange mennesker, sier Lead designer Sindre Trolsås. – Og det er ikke alle designprosjekter som til de grader er basert på en sterk visuell grunntanke. Når to parter møtes og jobber godt sammen, skapes det resultater.

8 sluttbilde

Involverte byråer

Mvh
J

Jon Fredø

Rådgiver

H

Håkon Sageng Carlin

Designer / motion designer

J

Jørn-Tore Sande

Designer

P

Peter Midtvedt

Motion designer

I

Ingelin Fosli Pedersen

Prosjektleder

G

Gunhild Sandstad

Designer

Involverte

C

Christian Grande

Markedssjef i Hjort

E

Elise Vevang Rogstad

Kommunikasjonsrådgiver i Hjort

A

Aisha Rana

Prosjektkoordinator i Hjort