Europan vrir virkeligheten for nye tanker

Europan er et europeisk nettverk med idékonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister under 40 i Europa. Konkurransen er dedikert til å fremme innovative ideer og tilnærminger innen arkitektur, byplanlegging og urbanisme. Apriil har hatt ansvar for å utvikle ny visuell identitet for den norske delen av konkurransen.

01 Europan KF

Europan vrir virkeligheten for nye tanker

Apriil har utviklet ny identitet for EuropanEuropan er et europeisk nettverk med idékonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister under 40 i Europa. Konkurransen er dedikert til å fremme innovative ideer og tilnærminger innen arkitektur, byplanlegging og urbanisme.

Apriil har hatt ansvar for å utvikle ny visuell identitet for den norske delen av konkurransen.

Space to shape

Kjernen i hva Europan gjør er å gi rom for å løse spesifikke urbane og arkitektoniske utfordringer, typisk knyttet til byutvikling, revitalisering og bærekraft.

– Verden trenger ikke flere byggemasser uten mening. Identiteten i seg selv skal speile Europans rolle, og derfor trigge nytenking og innovasjon. Ved å vri på den visuelle virkeligheten, åpner vi for at man plutselig ser noe nytt i det eksisterende, sier Thomas Birkeland i Apriil.

Samtidig fremmer den mangfold innen feltet og skaper muligheter for nye kontorer og rollemodeller i bransjen.

04 Europan KF Karusell 01
05 Europan KF Karusell 02
06 Europan KF Karusell 03
07 Europan KF Karusell 04
08 Europan KF Karusell 05

Åpner for nye tolkninger

I den nye identiteten er Europans kjerne oversatt til et visuelt univers hvor den eksisterende virkeligheten kontinuerlig forstyrres, for å åpne sinn for nye tanker.Ved å ta i bruk teknologiske verktøy har det blitt laget et generativt designsystem som vrir på den visuelle virkeligheten. Slik vil betrakteren se noe nytt hver gang man ser på et bilde av et område, en tomt, et bygg eller et materiale.

– Ved å benytte ekte fotografier av arkitektur, miljø og natur har vi skapt en umiddelbar tilknytning mellom betrakteren og det kjente og eksisterende. Dette skaper en enda større effekt når disse bildene blir kreativt utfordret og transformert. Ved å eksperimentere og «tukle» med virkeligheten, utfordres betrakterens persepsjon og inviteres til å utforske nye tolkninger og ideer, sier Vilde Moen Hudson i Apriil.

10 Europan KF

Teknologisk verktøykasse

– I disse AI-tider er det lettere enn noen gang å generere bilder og video. Det betyr at det nå blir enda viktigere å opprettholde egenarten i merkevarens visuelle utrykk, sier Didrik Røberg i Apriil.

Derfor utviklet Apriil en eget teknologisk verktøykasse for merkevaren som gjør at de selv kan generere nye bilder og videoer som ivaretar den distinktive egenarten i merkevaren.

Nettsidene er utviklet av Netlife Bergen i samarbeid med Apriil.