Feed og NewsLab med på stort digitalt kunnskapsløft inspirert av «Elements of AI»

Studenter, næringslivet og resten av folket kan nå lære om data og den digitale verden på en ny og engasjerende måte gjennom et digitalt kurs om data, Datareisen. Byråene Feed og NewsLab har vært med på utviklingen av det som nå blir universitetspensum.

Datareisen er en storsatsing på et kunnskapsløft om data og digitalisering – og hva det har å si for privatpersoner, for arbeidsplassen og for samfunnet. Kurset er gratis og åpent for alle som ønsker å forstå mulighetene i å jobbe datadrevet, og samtidig lære å tenke kritisk rundt hvordan data blir brukt

Feed leverte kursets visuelle identitet, utvikling av nettsiden, samt en datagenerert visualisering av deltagernes utvikling gjennom kurset. I 2019 lanserte Feed Elements of AI i samarbeid med søsterselskapet Reaktor og Universitetet i Helsinki, et kurs om kunstig intelligens designet og bygget av Feed. Senere kom oppfølgeren BuildingAI, også dette gratis og tilgjengelig for alle. Dette er tredje gangen byrået utvikler et kurs på nett, denne gangen om data.

Datareisen 01
Datareisen 02
Datareisen 03
Datareisen 04
Datareisen 05
Datareisen 06

Innholdsbyrået NewsLab har stått for det tekstlige innholdet og oppbyggingen av kurset i tett samarbeid med prosjektledere fra Digital Norway og et faglig team ved UiB.

– Dette er et veldig godt eksempel på hva vi kan få til når vi jobber på tvers av design og utvikling, og samtidig jobber helhetlig med de andre partene om selve innholdet og strukturen i kurset, sier designer Jonas Vetlesen i Feed.

– Det visuelle konseptet er et resultat av at vi som designere og utviklere har arbeidet tett sammen og eksperimentert med forskjellig verktøy, rammeverk og kode. Gjennom integrering og brukertesting har vi også skapt en god brukeropplevelse for leserne, sier han.

Kurset tar rundt 10 timer å klikke seg gjennom, og går nokså dypt inn i materien. Like fullt er det laget for å være lettlest, engasjerende og bredt tilgjengelig.

– Selv om kursutvikling er noe vi har jobbet mye med de siste årene, er det ikke hver dag vi får skrive pensum for universitetet. Det synes vi er veldig stas, sier Mikael Lunde i NewsLab, som har vært redaktør og leder for tekstteamet bak kurset.

– Å forstå data er nøkkelen til å forstå den digitale verden – og til å ta gode valg rundt alt fra personvern til kunstig intelligens. Dette er kunnskap som det virkelig er et stort behov for, men som mange opplever som vanskelig og utilgjengelig. Å legge frem dette på en måte som er både engasjerende og lett å forstå har vært en spennende og meningsfylt utfordring, fortsetter han.

I tillegg til å brukes av UiB, vil kurset gjennom nettverket til Digital Norway gjøres tilgjengelig for bredden av norsk næringsliv.

– Å finne innsikt og verdi i data er ikke så langt unna som man tror. Dette kurset vil være med på å tilgjengeliggjøre denne kunnskapen og disse ferdighetene for alle, sa konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen, til Digital Norway i forbindelse med lanseringen av kurset.

Datareisen er åpent og gratis tilgjengelig for alle som ønsker det, på datareisen.no.

Fakta om Datareisen

  • Datareisen er åpent, gratis og tilgjengelig for alle som ønsker det, på datareisen.no.
  • Kurset gir en grunnleggende innføring i den digitale virkeligheten med utgangspunkt i data.
  • Det tar ca. 10 timer å gjennomføre kurset og alle som gjennomfører kan laste ned et diplom.
  • Datareisen er utviklet av Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) ved Universitetet i Bergen og Digital Norway, i samarbeid med Feed (UX, design og utvikling) og NewsLab (tekst).
  • Datareisen vil brukes som en del av pensum på tre av UiB sine etter- og videreutdanningskurs fra 2024.
  • I Datareisen lærer du:

- Hva data er hvor det kommer fra

- Hvordan data brukes i praksis – og hvordan din bedrift kan bli mer datadrevet

- Datas rolle i samfunnet

- Å styrke din evne til å lese, forstå og bruke data

- Om dine rettigheter knyttet til dine personlige data

Involverte byråer

NewsLab Tekst og oppbygging av kurs
M

Mikael Lunde

Rådgiver og prosjektleder

A

Andreas Reite

Innholdsprodusent

T

Torstein Norum Bugge

Innholdsprodusent

J

Joakim Nysnø

Innholdsprodusent

M

Martin Bergesen

Innholdsprodusent

H

Hatti Bailey

Illustratør