Gjør mindre ut av seg

St1 som eier Shell-stasjonene i Norge har som visjon å erstatte liter for liter av tradisjonelt drivstoff med fornybart drivstoff.

93551 84e91 original
93552 13344 original

Shell introduserer nå REx, et fornybart drivstoff som skal kunne brukes i alle dieselbiler, for det norske markedet. Dette er en diesel som inneholder inntil 60 prosent fornybart materiale.

– REx sørger for at CO2-utslippet reduseres med inntil 40 prosent sammenlignet med tradisjonell diesel, og tester viser at det også er bedre for motoren. Drivstoffet er også miljøsertifisert og følger EUs bærekraftskriterier, forteller Petter Andersen i Creuna.

Byrået forteller at de har hatt som ambisjon å skape løsninger som enkelt forklarer noe komplisert.

– Denne gangen handler det om å ikke stå ut i mengden, avslutter Anders Asheim.