Høyt oppe med Høyden

Férdi Film har laget reklamefilm for «Fasadeklatrerne på Lambda», entreprenøren Høyden AS.

Høyden er et selskap med røtter fra Romsdalen.

– Naturen og tindesporten har gitt oss en bred kompetanse om sikker ferdsel i bratt terreng, forteller gründer og forretningsutvikler Erlend Siem i Høyden.

– Denne kompetansen har vi tatt til byen. «Fasadeklatrerne på Lambda» har fått mye oppmerksomhet der vi har hengt i tau over Oslos nye museum. Det er ikke uten grunn. Høyden leverer adkomstsystemer og tjenester som inkluderer alt fra vedlikehold og montering til avanserte operasjoner i tau. Men selv om vi jobber i byen deler vi alle kjærligheten til fjellet. Kulturen og vår historie forankres i alt vi gjør og har gjort det mulig å bygge en bedrift som kan utfordre etablerte metoder og standarder, forteller Siem.

– Alle bedrifter har en form for skapelseshistorie. Men få er så spennende som Høyden sin, sier regissør Mauritz Brekke Solberg i Férdi Film.

– Etter et lengre samarbeid på en rekke korte filmsnutter, presenterte vi et forslag på en film som skulle fange kjernen i deres arbeidskultur. Vi gjorde intervjuer og jobbet med å sette ord på sentrale verdier. Sammen utarbeidet vi et filmkonsept som kunne være med på å ta Høyden et steg videre.

Norsk natur og tindekultur

– Høydens arbeid egner seg godt på film, og muligheten til å bruke Romsdalens vakre natur gjorde dette til en meget spennende oppgave filmatisk, fortsetter Brekke Solberg.

– Nyskapning krever dedikasjon, motivasjon og hardt arbeid. Ved å filme store deler av filmen i overgangen mellom natt og dag jobbet vi med å underbygge følelsen av denne drivkraften.

– Norsk natur og tindekultur er ganske unik. Tilkomstteknikk får større og større anerkjennelse i byggebransjen. Dette arbeidet skal sørge for en sterk og forankret merkevare. Det skal være med på å bygge Høydens identitet internt, og ut mot nye internasjonale markeder, avslutter Brekke Solberg.