Mindre tvil med «Tvilerne»

Dinamo og Veidekke med ny yrkesfagkampanje.

«Tvilerne» 1. episode

I disse dager står tusenvis av ungdomsskoleelever ovenfor et viktig og vanskelig valg, nemlig hvilken videregående utdanning de skal velge. Valgene er mange, og det er lett å la seg påvirke av hva venner, familie, skolerådgivere og samfunnet mener man bør gjøre. Det er ikke rart at mange ungdommer er i tvil om hva de skal velge.

Skal løfte bygg- og anleggsfag

Norge trenger stadig flere fagarbeidere, og Veidekke har de siste årene gjort en stor innsats sammen med Dinamo for å løfte statusen til yrkesfag, og da spesielt bygg- og anleggsfag. I år var fokuset på å hjelpe ungdom ut av tvilen, og web-serien «Tvilerne» ble resultatet. Gjennom fem episoder følger vi tre ungdommer som er i tvil om hva de skal velge, og som får hjelp til å reflektere over egne valg og verdier. Serien viser også frem alle mulighetene en utdanning innen bygg- og anleggsfag kan gi, samtidig som den avliver myter og fordommer mange har til yrkesfag.

– I Veidekke er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere gjennom lærlingordningen. Vi har ca. 250 lærlinger i Norge i dag, og behovet fremover er stort, både hos oss og i bransjen. Vi ser en klar sammenheng mellom økt status for yrkesfagene, tilgang på dyktig og motivert ungdom som skal ut i lære, og vår satsing på egne fast ansatte fagarbeidere, sier Tommy Johansen, Fagsjef kommunikasjon i Veidekke.

– Utrolig vanskelig

– Vi husker selv hvor utrolig vanskelig det var å ta dette valget som 15-åring. Samtidig har det blitt mange flere muligheter enn da vi var unge. Vi håper denne serien kan være med på å hjelpe ungdommer med å ta et valg som er riktig for dem, samtidig som vi får vist frem alle mulighetene en utdanning innen bygg- og anleggsfag vil gi, sier det kreative teamet Helge Svendsen og Øivind Kristiansen i Dinamo.

Web-serien er produsert av Babusjka med regissør Susanne Falkum Løvik.

Teaser-trailer.