Nå stikker Trysil hodet frem og kommuniserer bærekraft

Med sitt nye konsept «Alltid i bevegelse», utviklet av Awake, har Trysil endelig en paraply å sette alt bærekraftsarbeidet under.

B Ilder 001

Trysil fikk sitt første Merket for bærekraftig reisemål allerede i 2013 som de første i Norge og Europa. Denne ordningen er for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig med bærekraftig utvikling. Trysil har blitt remerket i 2016 og 2019 og jobber kontinuerlig med tiltak innenfor klima og miljø, sosialt ansvar og økonomisk levedyktighet.

– I Trysil gjør vi mange tiltak på bærekraft som vi er stolte av, men som vi ikke har klart å kommunisere godt nok ut til våre gjester. I samarbeid med Awake har vi nå prioritert hvordan vi skal kommunisere vårt bærekraftsarbeid og med hvilken styrke, forteller Gro Kveldro Bruksås, PR- og markedsansvarlig i Destinasjon Trysil.

Hjertesak

Det er viktig for Trysil å kommunisere sine tiltak og mål med stolthet, men også fortelle om sine utfordringer. Ved å være ærlig i sin kommunikasjon skal de skape tillit hos gjester og samarbeidspartnere.

Gjennom kommunikasjonsverktøyet til Awake har Trysil valgt en Hjertesak. En hjertesak er et tema som ligger tett opp til kjernevirksomheten, der en bedrift har størst påvirkningskraft. For Trysil er dette helse og aktivitet. Destinasjonen tilbyr mange ulike aktiviteter ute i naturen som gir helseeffekt fysisk og mentalt. Hjertesaken er hovedfokuset i kommunikasjonen. I tillegg har Trysil valgt fem hovedområder som skal supplementere Hjertesaken. Disse er Mangfold, Ivareta naturen, Transport, Avfall og gjenvinning og Grønn energi.

- Det har vært en svært lærerik og spennende prosess å jobbe med Trysil. Vi er imponerte over alle tiltakene de gjør på bærekraft, og ikke minst drivkraften og samholdet til Tryslingene. For oss i Awake er det gøy å se at kommunikasjonsverktøyet vårt fungerer så godt, sier Marte Alstad Hansen, kreativ leder i Awake.

B Ilder 002

Alltid i bevegelse

Kommunikasjonskonseptet skal favne alt av bærekraftsarbeid Trysil gjør. Det handler om å hele tiden jobbe for å bli et mer bærekraftig reisemål.

Akkurat som naturen alltid er i bevegelse, er Trysil alltid i bevegelse gjennom et helårlig aktivitetstilbud. Å bevege seg i Trysils rene og friske natur øker livskvaliteten. Når mennesker er friske og har god helse, er de også bedre rustet til å ta vare på naturen og menneskene rundt seg. Gjennom sitt unike engasjement og felleskap ønsker Tryslingene å bevege andre. Det handler om å bevege seg i riktig retning.

B Ilder 003

Se mer om Trysils bærekraftsarbeid her: https://www.trysil.com/Barekraftig-reisemal/

Trysil skal alltid jobbe med bærekraftig utvikling. For alltid i bevegelse handler om at Trysil skal eksistere i fremtiden, for alltid.

Involverte byråer

93693 c8d17 original
Awake AS
C

Camilla Elise Berg

Daglig leder

Involverte

G

Gro Kveldro Bruksås, Destinasjon Trysil

PR- og markedsansvarlig

G

Gudrun Sanaker Lohne, Destinasjon Trysil

Tidligere daglig leder