Ny kampanje om ringvirkninger fra DNB og Pol

DNB forsetter å synliggjøre hvor viktig norske bedrifter er for verdiskaping, velferd og sysselsetting i landet vårt.

Ringvirkninger

Små og store bedrifter i Norge skaper fantastiske ringvirkninger i form av direkte og indirekte verdiskaping. Gjennom skatter og avgifter bidrar de blant annet til veier, skolebøker, lekeplasser, leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

dnb.no/ringvirkninger kan bedrifter i Norge få regnet ut sitt bidrag til samfunnet. Hvert år oppdateres «kalkulatoren» med nye ferske tall og nytt innhold. Vi håper resultatene fra den er med på å skape stolthet der ute, for all innsatsen som legges ned hver dag.

– Med årets kampanje ønsket vi å gjøre ringvirkningene mer personlig, ved å synliggjøre hvor direkte sammenheng det kan være mellom hver enkelt bedrift og velferden vår. Hvis du har startet for deg selv, kan du faktisk ha bidratt til akkurat den helsearbeideren som var der, når du trengte det som mest, sier rådgiver Petter Bryde i POL.

Filmen er produsert av Einarfilm med Andreas Kleiberg på regi.

Se filmen her.