Opplevelser som farger oss

Heydays og NRK TV skaper ny identitet og brukeropplevelse for Norges største strømmetjeneste.

94994 89ce1 original
94995 ce672 original
94996 b727d original
94997 55016 original
94998 ba6a7 original

I tett samarbeid med teamet fra NRK TV har Heydays videreutviklet strømmetjenestens brand og brukeropplevelse på tvers av alle plattformer. Hovedmålet var å tydeliggjøre NRK som avsender i tjenesten.

Designet for mangfold

NRK TV leverer innhold til hele Norges befolking, med en bredde som ingen andre leverandører i Norge kan matche. Hensyn til kringkastingsoppdraget var en viktig del av oppgaven, der mangfoldet i det norske samfunnet skal brukes som en mulighet framfor en utfordring.

Det har Heydays og NRK TV løst ved å fokusere på den store innholdsbredden, men samtidig gi hver enkelt serie og film muligheten til å uttrykke sin personlighet. Identiteten skal spille opp innholdet, ikke gå på bekostning av det. Det handlet om å gjøre innholdet til helten og forsterke dets personlighet. På den måten fremmer vi både individualitet, men også mangfold.

Utviklet egen farge-algoritme

Resultatet er en algoritme som automatisk generer en unik fargepallett til hvert enkelt innhold og lar det farge tjenesten, fra knapper til bakgrunner. I algoritmen er det tatt hensyn til universell utforming, slik at alle fargepalettene overholder krav til lesbarhet og fargekontraster. Den nye identiteten til NRK TV er summen av tjenestens mangfoldige innhold og som sammen danner et variert men gjennomgående fargepalett i tjenesten.

Heydays jobbet også tett med NRK TV for å oppdatere design og brukeropplevelsen på tvers av alle plattformer, inkludert ikoner og illustrasjoner, bevegelse samt retningslinjer for key art (digitale serie- og filmplakater).

Se mer i Heydays prosjektbeskivelse og denne artikkelen fra NRK beta.

Involverte byråer

92392 d0313 original

Heydays