Øyo i nytt design

Brødrene Øyo på Geilo har laget verktøy, økser og kniver i over 130 år. Det har vært et behov for fornøyelse både på strategi og markedsføring, logo og profil.

67870 180b2 original
67873 44ed0 original
67876 7e47c original
67882 e88a4 original
67885 3d458 original
67972 8a6e6 original

Det har vært viktig å ivareta tradisjoner, håndverk og historien til
Øyo. Samtidig har selskapet ambisjoner om å vise fram norsk design og
håndtverk på sitt beste. Det ble dermed viktig å finne en balansegang
mellom det gamle og det nye i både design og øvrig kommunikasjon.– For oss var det viktig å finne en leverandør som kunne tilby en total
pakke og vise at de hadde riktig fokus for oss. Vi var villige til å bli
utfordret, samtidig som det var kritisk at tradisjoner, røtter,
kvalitet og erfaring ble ivaretatt. Dette har blitt løst på en spennende
måte, som også har hjulpet oss til å flytte ambisjonsnivået stadig
høyere. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet og vil fortsette
dette for videre utvikling fremover, forteller Katrine Øyo.

Design Container fikk jobben med å utvikle ny merkevareplattform og visuell profil for selskapet, samt webløsning med nettbutikk.I prosjektets oppstart redefinerte vi Øyo sin misjon og ønskede posisjon
i markedet. Misjonen har dreid fra kun å ha nasjonalt fokus til å tenke
internasjonalt. Dette satte nye premisser for Øyo, samtidig som det
også legger føringer på design, kommunikasjon og merkevarestrategi.
Disse nye tankene og ideene var det viktig å forankre sterkt internt hos
Øyo for å sikre at hele bedriften og oss som kreativt team drar i
felles retning og ønsker de nokså store endringene velkommen.I dette prosjektet har det vært viktig med det innledende arbeidet for
at arbeidet som ble gjort videre var tuftet på riktig grunnlag. Vi hadde
flere workshops hvor vi så på målgruppe, personas, verdigrunnlag,
misjon og mål for prosjektet. Å sette realistiske, men ambisiøse mål for
prosjektet er utrolig viktig for at det skal bli suksessfullt, men vi
syns det også det er desto viktigere å løfte blikket for å se at dagens
løsning også er bærekraftig i fremtiden.Vi henter flere metoder fra service design og er opptatt av hele
verdikjeden og merkevaren inn i et større perspektiv som ofte også
dreier seg over på forretningsmodellen til bedriften. Vi benytter oss
også ofte av brukertester og fokusgrupper igjennom hele prosessen og
legger ofte opp til et iterativt løp med våre kunder. For Øyo var denne
prosessen nyttig og gav rom for et større ambisjonsnivå og nye måter å
tenke på.


Involverte byråer

50709 52baa original

Design Container