Posisjonerer DNV for å takle det neste tiåret

Scandinavian Design Group har i ett års tid ledet arbeidet med DNVs (tidligere DNV GL) merkevarestrategi, kommunikasjon og merkevareidentitet, som ble lansert i forrige uke.

Økt synlighet for framdriftens usynlige sikkerhetsnett

Siden DNV ble grunnlagt i 1864, har selskapet vært drevet av sitt formål om å sikre liv, verdier og miljøet. Mer relevant enn noen gang er DNVs styrkede rolle som «a trusted voice to tackle global transformation». I en verden av politiske, økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer, tilrettelegger DNV for å bli et enda tydeligere og synligere selskap innen risikohåndtering og kvalitetssikring.

Når man tilnærmer seg et selskap og et prosjekt i DNVs skala, hvor grad av involvering er betydelig, så er det samtidig nøkkelen for å avdekke bredden og dybden av kunnskap i organisasjonen. I DNVs tilfelle er det nettopp denne kunnskapen som bygger tillit hos kunder, interessenter og samfunnet generelt, og som muliggjør framdrift.

– Når man skal bygge sterke relasjoner mellom merkevarer og interessenter, bør arbeidet med merkevarestrategien, med spesielt fokus på identitet, tydeliggjøre merkevarens karakter. Identitet tilrettelegger for at design og kommunikasjon leverer relevant innhold på en måte som gir mening og føles riktig, sier strategisk rådgiver Nicholas Bilmes i Scandinavian Design Group.

– Det var viktig å posisjonere DNV som ekspertrådgiverne for verdens ledende selskaper og bransjer (tenk Q til James Bond), og gjennom eksiterende og nye merkevareelementer, uttrykke deres kunnskap, fortsetter Bilmes (artikkelen fortsetter under).

040321 DNV KF PRESS RELEASE 01 01
SDG DNV KF PRESS RELEASE TYPE
SDG DNV KF PRESS RELEASE COVERS
SDG DNV DIGI

– Risikohåndtering og kvalitetssikring er i DNVs ryggmarg, og jeg er sikker på at teamet hos DNV ikke har noe imot at jeg forteller at deres øyne for detaljer har ført til noen av de mest gjennomgripende strategi-, design- og kommunikasjonsbeslutningene så langt.

Resultatet er en strømlinjeformet, digitalt optimalisert DNV på tvers av alle bransjer og territorier. Med en rik og fleksibel merkevareidentitet er DNV godt rigget for å ta fatt om sitt viktige arbeid mot digitalisering og avkarbonisering.

– Vi er beæret over å samarbeide med et av Norges ledende globale selskaper, som med sitt fokus på bærekraftig utvikling fortsetter å føre industrien mot en mer bærekraftig fremtid.

Involverte

U

Ulrike Haugen

Chief Communication Officer, DNV

P

Per Busk Christiansen

Head of Group External Communications and Branding, DNV

D

Dag Thorstensen

Visual Identity Manager, External Communications and Branding, DNV