Reklamefri reklame

Design Container har laget film for Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS). Den handler om hva som egentlig er viktigst her i livet.

15716 820b9 original

I forbindelse med juletidens mange reklamefrie dager slipper mange organsisasjoner til som vanligvis ikke har stor sjans til å bli hørt blant all den kommersielle støyen.

Vi vil gjøre folk oppmerksomme på at det kan være mange «lykkelige» mennesker rundt oss som uttrykker noe annet enn hvordan de egentlig har det, og hvor man kan henvende seg for å få mer kunnskap om selmordsforebygging, forteller Petter Norstrøm fra Design Container.

Fakta om LFSS. Foreningen ble dannet julaften 2008 og har som hensikt å opplyse om hva det vil si å være både pårørende og hindre mennesker til å ta sitt eget liv.

Involverte:

Konsulent: Linn-Cecilie Linnemann / Design Container

Idé, grafikk og manus: Petter Norstrøm / Design Container

Produksjon: Thor Moesman / Design Container

Musikk og lydproduksjon: Marius Skogsrud / CEP

Stemmer: Stig Krogstad og Reidun Berntsen

Involverte byråer

50709 52baa original

Design Container

Involverte

Annet