Schjærven skal få nordmenn til å spise mer frukt og grønt

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) går nye veier for å få nordmenn til å spise mer frukt og grønt. Schjærven Reklamebyrå har utviklet nytt kommunikasjonskonsept som skal bidra til å snu den nedadgående trenden i konsumet av frukt, bær og grønnsaker.

OFG matpakke

– Vi spiser stadig mindre frukt og grønt i Norge. Andelen av oss som spiser de anbefalte «5 om dagen», har gått betraktelig ned og er nå på 18,2 %, det laveste nivået siden målingen startet i 2017, sier Silje Thoresen Tandberg, leder merkevarebygging i OFG. – Vi ser også at de som spiser minst er de som er mest opptatt av pris, hvilket er særlig bekymringsfullt med den sterke prisøkningen vi har sett på frukt, bær og grønnsaker det siste året, fortsetter hun.

For å stagnere en negativ utvikling og samtidig få flere av de som spiser lite i dag til å spise mer, har OFG fått hjelp av Schjærven Reklamebyrå.

OFG turnering
OFG grill
OFG badminton

– Tidligere har OFG hatt som fokus å inspirere forbruker til å spise mer frukt og grønt gjennom tips og spennende oppskrifter. Problemet er imidlertid at denne kommunikasjonen først og fremst treffer de som allerede er motivert for å spise sunt, sier Anne Cathrine Aasen, rådgiver i Schjærven. – Å endre spisevaner krever mer enn bare inspirasjon, derfor har vi lagt vekt på bakenforliggende motivasjon for inntaket, fortsetter hun.

– Spiser du bedre, presterer du bedre, enten det gjelder jobb, skole, idrett eller sosiale arenaer. Med konseptet «Spis deg god – ved å ta sunne og grønne valg» skal vi ved å vise relevante hverdagssituasjoner dytte folk i riktig retning av å velge mer frukt, bær og grønt til alle måltider.

Det nye kommunikasjonskonseptet tas ut i digitale kampanjeaktiviteter gjennom hele året. Starcom er ansvarlig for mediestrategi og planlegging.

Involverte byråer

95774 8fa3b original
Schjærven Reklamebyrå
S

Stine Arnulf

Designer

A

Anne Cathrine Aasen

Kundeansvarlig og rådgiver

K

Kari-Anne Opshaug

prosjektleder

81030 59ee2 original

Publicis Starcom Mediebyrå