«Show, don’t tell»

På AF Gruppens nye nettsted er konsernets mange spennende prosjekter tildelt hovedrollen.

86617 bd1cb original
86615 8fb0b original
86616 fc01e original
86618 344d8 original
86619 44807 original

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern. Selskapet har en offensiv strategi med mål om å omsette for 20 milliarder kroner i 2020, opp fra ca 12 milliarder i 2016.

I midten av september lanserte de sitt nye nettsted, som kommunikasjonsbyrået Creuna har hatt totalansvaret for. Et viktig mål med løsningen er selvsagt å gi brukerne den informasjonen de trenger, men samtidig vise fram et vitalt og offensivt selskap som også bidrar med utvikling av prosjekter med en viktig samfunnsrolle.

Rekruttering er avgjørende

En vesentlig andel av nettstedets brukere er de som vurderer AF Gruppen som arbeidsplass. Hensynet til disse har derfor veid tungt, ikke minst siden rekruttering er avgjørende for at selskapet skal nå sine mål. Gjennom forarbeidet utkrystaliserte det seg en tydelig interesse for hva AF Gruppen jobber med av ulike prosjekter «akkurat nå», ikke bare av jobbsøkende, men også fra samarbeidspartnere og de med interesse for AF som et børsnotert selskap. Derfor ble denne delen på mange måter «hjertet» i nettsiden. Inspirert av dette er det utviklet en kartløsning som gjør det enkelt å filtrere ut type prosjekt, virksomhetsområde bak og geografiske områder for prosjektene man er mest interessert i.

Karttjenesten lar brukerne følge AF-prosjektene, og er til dels inspirert av kartløsningen til AirBnB. Prosjektsidene har en tidslinje som gir brukeren mulighet til å følge med på hva som skjer over tid, fra «første spadetak» til folk tar det i bruk.

– Vi ønsker å vise at vi er nysgjerrige og finner nyskapende løsninger og tror den beste måten å fortelle om AF er å løfte frem prosjektene våre, sier Linda Strand Jacobsen, ansvarlig for prosjektet i AF Gruppen.

– Da treffer vi både kunder, leverandører, rekrutteringsmarkedet og de som jobber i selskapet. Vi bygger kjennskap, får fortalt om våre verdier og ambisjoner gjennom å vise konkret hva vi gjør, i stedet for å fortelle abstrakt om hva vi står for. Vi ønsker å benytte oss av en moderne fortellerteknikk, hvor «show, don’t tell» har stått sentralt, og hvor vi i større grad enn tidligere byr på videoer, bilder og grafikk.

– Et drømmeprosjekt

Creuna har som mål å skape gode kundeopplevelser gjennom å integrere kommunikasjon, design og teknologi. Oppdraget for AF Gruppen ga Creuna muligheten til å jobbe nettopp slik de er rigget for. Charlotte Dahll Brecke, kundeansvarlig og rådgiver hos Creuna, utdyper:

– Dette har vært et drømmeprosjekt for oss. Helt fra starten har vi fått tenke helhet, med utgangspunkt i en solid forståelse av brukerbehov og klare mål for hva nettstedet skal bidra til for AF Gruppen. På dette grunnlaget har løsningen blitt til i et organisk samspill mellom oppdragsgiver og teamet bestående av interaksjonsdesigner, grafisk design, innholdsutviklere og teknologi. Dyp og kontinuerlig involvering av kunden har vært avgjørende i dette samspillet, så her har vi virkelig fått demonstrert kraften i å jobbe integrert, forteller Dahl Brecke.

I løsningen er det lagt vekt på visuelle virkemidler, og historiene fortelles i stor grad gjennom bilder, video og webkameraer, men også poengtert gjennom infografikk, animasjoner og andre elementer vi vet mange av brukerne setter pris på. Fakta, tall, verdier, nyskapningstiltak, aksjeverdien i sanntid og HMS-beskrivelser.

– Vi har benyttet oss aktivt av et rikt utvalg av spennende sider som beskriver hele konsernet. Et av målene for nettstedet er å tiltrekke og inspirere jobbsøkere. Ved å både informere og underholde, håper vi å trigge de som er litt nysgjerrige.

Involverte byråer

22549 c3ce3 original

Creuna