Webløsning for Norvestor

Norvestor kom til oss med et ønske om å fornye sin nettside og profil.

39811 61d72 original
39814 2b3a8 original

Målgruppen er både potensielle nye investorer, eksisterende investorer og gründere. De ønsker dermed å være tydelige på hvem de er, hva de tilbyr og til hvem. På bakgrunn av eksisterende innhold og et grundig forprosjekt kom vi frem til en helt ny struktur og nye måter å vise innhold på.

Siden er lagt opp med mye informasjon plassert i faner og bokser slik at navigasjonen blir intuitiv og oppdagene. Bruk av radiobuttons og filtreringer gjør informasjon om bla. investeringer lettere tilgjengelig og brukerene kan sette egne kriterier for hva de ønsker å se av informasjon.


Involverte byråer

50709 52baa original

Design Container