Fra Bekk til Knowit Sør

Etter ni år i Bekk Interactive har Ib Samulski startet som digital designer/manager i Knowit Sør i Kristiansand.

87241 4935d original
Ib Samulski.

Ib Samulski har 17 års erfaring som grafisk designer, og de siste ni årene har han jobbet med design for digitale flater i Bekk. Samulskis fokusområder er visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign og merkevareforvaltning. I de senere årene har han jobbet som designansvarlig rådgiver for kunder som Telenor, Handelshøgskolen BI, NAV, Direktoratet for e-helse, Statens Vegvesen, Norges forskningsråd, SINTEF og ABB.

– Med Ib Samulski ombord har vi fått en allsidig og sterk designer som dekker flere kreative kompetanseområder som mangler i vår region, sier daglig leder i Knowit Sør, Erik Mong.

Samulski synes det er spennende å få være med og bygge opp designkompetansen til Knowit i Krisitansand.

– Jeg ser frem til å bli en del av fagmiljøet i Knowit og gleder meg til å være med på å skape gode resultater for bedrifter på Sørlandet. Jeg er imponert over den portifolioen Knowit har å vise til. Det er betryggende å vite at jeg har mange gode kollegaer å spille på når dagene blir travle.