Mangfoldig vekst i Making Waves

NoA-byrået Making Waves har hatt storinnrykk av nyansatte i høst. Hittil har huset tatt i mot over 30 nye designere og utviklere med 13 ulike nasjonaliteter, 18 av dem kvinner.

91449 4f4ef original
Et knippe av de nyansatte. Foto: Bjørn Molstad (se detaljer lenger ned i saken).

Making Waves ansetter i høyere takt enn noensinne, ifølge daglig leder Kim Ydse Krogstad.

– Vekstambisjonene våre og trykket i markedet gjør det helt nødvendig kontinuerlig å rekruttere nye digitale talenter, forteller Krogstad, som mener at hele bransjen i Norge er under stort press.

– Våre ansatte er ekstremt attraktive både hos mindre, nystartede utviklingsmiljøer og i offensive in-house-miljøer hos de største norske selskapene. Dette er et stort kompliment, men fører også til at vi må lete utenfor Norge for å finne de flinkeste folka.

Han understreker at gjennomtrekket i selskapet er halvert i 2018 sammenlignet med tidligere år.

Internasjonal rekruttering

Så langt i år har Making Waves Norge ønsket velkommen til nye kolleger med 13 ulike nasjonaliteter.

– Det krever ressurser og ambisjoner å bryte opp og flytte til et annet land for å jobbe. For dem som har oppdaget Skandinavia fremstår imidlertid arbeidslivet her som ekstremt attraktivt. Vi opplever derfor at de som aktivt søker seg til Norge gjerne er enere på sine felt, med skikkelig tyngde, sier Krogstad.

Mangfold høyt på agendaen

Selskapet har i disse dager en rekrutteringskampanje i sosiale medier spesielt rettet mot europeiske designere og utviklere. Men Krogstad forteller at Making Waves også nylig har ansatt folk fra USA, via Midtøsten og India til Australia.

– Å rekruttere aktivt fra utlandet utfordrer oss også kulturelt, men den biten er bare spennende, sier han.

Å utvikle produkter og tjenester for et stadig mer mangfoldig Norge stiller høye krav til innlevelse i brukernes hverdag.

– Tjenestene våre er viktige for kunder i alle aldersgrupper og av alle etnisiteter. Alt fra Ruters tjenester til HELP forsikrings selvbetjente kontrakter må fungere for alle. Da må vi sørge for at sammensetningen av våre ansatte speiler samfunnet, sier Krogstad.

18 av de nyansatte denne høsten er kvinner. Kvinneandelen ved Making Waves Oslo-kontor er nå 43 prosent totalt, og 41 prosent på ledernivå.

– Vi er på ingen måte i mål med mangfoldet i Making Waves, men det er høyt på agendaen og tiltakene våre har så langt båret frukter, avslutter han.

Disse er til stede på bildet:

Foran fra venstre: Erin Gallup, Ellen Viddal Øi, Hanne-Torill Mevik, Elise Unsvåg, Dilek Demirtas, Helene Kongshavn, Dragos Ismana. Bak fra venstre: Kim Ydse Krogstad, Jonas Rolstad, Astri Eiterstraum, Hans-Jacob Brandt, Marianne Kleveland, David Andre Bakke, Lukasz Guzik. Foto: Bjørn Molstad